Årsmøte og generalforsamling 2023

Årets generalforsamling finner sted tirsdag, 30. mai, klokken 18:00, på i fellesrommet i Maridalsveien 242. Vi åpner for registrering fra 17:50.

Husk å fylle ut registreringsblankett (side 3, eller last ned her og skriv ut) på forhånd. Dersom du ikke kan stille bør du sørge for å gi en fullmakt til en annen andelseier du kjenner, eller til styret, med instruks om hva de skal stemme.

Vi anbefaler sterkt alle andelseiere å lese gjennom innkallingen. Er det noe du lurer på eller reagerer på så kontakt med styret på styret@badebakken.no i god tid før møtet.

Fristen for innmelding av saker til generalforsamling var ute før innkallingen gikk i trykken. Dersom man har en sak som må legges frem for borettslagets generalforsamling, må man enten vente til våren 2024 eller det må avholdes ekstraordinær generalforsamling, noe som krever at enten styret kaller inn eller at man samler inn nok underskrifter. Vi har forøvrig laget en egen informasjonsside om generalforsamlinger.

Nyttige lenker:

Vårdugnad lørdag 13.mai 2023

gardeningTid: Lørdag 13. mai, kl: 11-15

Badebakken borettslag ønsker små og store velkommen til vårdugnad lørdag 13. mai fra klokken 11. Kom for to eller tre eller fire timer etter som du har anledning. Vi regner med å avslutte klokken 15. Vi skal stelle i stand bakgården til 17. mai, og blant annet plante og rydde litt inne og ute. Det vil settes opp plakater på torget med oppgaver til alle.

ikke i container ragn sellsVi minner om at alle private og umerkede gjenstander på borettslagets fellesareal kan bli ryddet vekk i løpet av dugnaden. Dette gjelder for eksempel gjenstander plassert utenfor egen bod i kjeller, eller under trapp.

Det vil settes ut container noen dager før dugnaden, og denne kan benyttes av beboere fram til torsdag kveld for privat avfall. Etter det skal det ikke kastes noe i containeren til etter at dugnaden er over. Containeren skal ikke fylles over kanten. Kast ikke spesialavfall som maling, gips, isolasjon, fugemasse, bildekk o.l. i containeren. EE-bur: Kun til elektrisk og elektronisk avfall.

Dersom du har store mengder privat avfall, må du selv frakte dette bort ved hjelp av egen bil eller f.eks. med isekk.no – Farlig avfall leveres miljøstasjonen oppe i gata eller på RENs mottak for spesialavfall på Haraldrud.

Vi anbefaler at beboerne i størst mulig grad bruker finn.no, facebook.com eller lignende og selger eller gir bort gjenstander som ikke er ødelagt.

les mer…

Forhåndsvarsel om årsmøte 2023

Dette er et varsel om at ordinært årsmøte i Badebakken borettslag vil bli avholdt 30. mai. 2023

Frist for innmelding av saker er 17. mars 2023

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøtet.

Alle saker vil bli sendt trykkeriet i et elektronisk format. Vi ser det derfor som ønskelig å få forslag tilsendt på epost til styret@badebakken.no innen fristen.

les mer…

Høstdugnad lørdag 15. oktober kl 11

Rake

Vi trenger din innsats på høstens dugnad i bakgården og i byggene! Kom for to eller tre eller fire timer etter som du har anledning. Vi skal rydde fellesarealer og gjøre en del utearbeid før vinteren setter inn. Det blir noe å spise og drikke til dugnadsgjengen mot slutten av dugnaden.

Sykler utendørs og på fellesområder i M242 er merket med rød teip som må fjernes før dugnaden, vi gjør dette for å kunne fjerne sykler som er forlatt eller ikke i bruk. Vi minner om at alt som står på fellesarealene inne og ute skal være merket med andelsnummer eller navn og at gjenstander som ikke er merket vil bli fjernet.  

Ønsker du å bidra litt ekstra til utemiljøet og plantene i borettslaget? Da er Grøntkomiteen tingen for deg! Kontakt styret under dugnaden for å bli med.

0000259 container-10m3 280

ikke i container ragn sells

Det vil settes ut container noen dager før dugnaden, og denne kan benyttes av beboere fram til torsdag kveld for privat avfall. Etter det skal det ikke kastes noe i containeren til etter at dugnaden er over. Containeren skal ikke fylles over kanten. Kast ikke spesialavfall som maling, gips, isolasjon, fugemasse, bildekk o.l. i containeren. EE-bur: Kun til elektrisk og elektronisk avfall.

Dersom du har store mengder privat avfall, må du selv frakte dette bort ved hjelp av egen bil eller f.eks. med isekk.no – Farlig avfall leveres miljøstasjonen oppe i gata eller på RENs mottak for spesialavfall på Haraldrud.

Vi anbefaler at beboerne i størst mulig grad bruker finn.no eller lignende og selger eller gir bort gjenstander som ikke er ødelagt. Man kan også gi bort ting på borettslagets facebookgruppe.

les mer…

Sikring av fasadeområder

Styret har i sitt HMS-arbeide sett det nødvendig å sikre noen områder i borettslaget da vi har oppdaget sprekker i teglstein på enkelte fasadeområder. Det har blitt satt opp sperregjerder for å sikre at ingen oppholder seg under områder hvor det kan være potensiell løs teglstein. Det vil snarlig bli gjennomført en vurdering av bygningsmassen av en rådgivende ingeniør slik at styret kan planlegge og innføre nødvendige tiltak.

 

Dugnad

gardeningTid: Lørdag 7. mai, kl: 11-15

Badebakken borettslag ønsker små og store velkommen til vårdugnad lørdag 7. mai fra klokken 11. Kom for to eller tre eller fire timer etter som du har anledning. Vi regner med å avslutte klokken 15. Vi skal stelle i stand bakgården til 17. mai, og blant annet plante, legge ut bark og jord, fjerne ubrukte sykler, og rydde litt inne og ute. Det vil settes opp plakater på torget med oppgaver til alle.

Det blir enkel servering med litt kjeks, saft og kaffe.Til slutt bestiller vi pizza for alle som har bidratt!

Alle private gjenstander på fellesarealer må være fjernet før dugnaden. Dette gjelder for eksempel gjenstander plassert utenfor egen bod i kjeller, eller under trapp. På dugnaden vil vi rydde opp og kaste det som ligger i fellesarealene. Støtt ryddeaksjonen og ta ansvar før dugnaden 🙂

Vi minner om at sykler og sparkesykler alltid skal være merket med navn eller leilighetsnummer i sykkelbodene.

ikke i container ragn sellsDet er bestilt containere fra Ragn-Sells i forbindelse med dugnaden. Container og beholder for EE-avfall settes ut tirsdag 3. mai. Containeren tømmes fredag 6. mai for å være tom før dugnaden. Vi ønsker at beboerne kun benytter container for eget private avfall inntil torsdag kveld.

Container: Til privat rask og dugnadsrusk. NB! Dere må ikke kaste spesialavfall i container, som f.eks. bildekk, malingrester, gipsplater m.m. Det medfører betydelige bøter. Slikt leveres til miljøstasjonen oppe på Shell eller kjøres til gjenbruksstasjon.
EE-avfall: Kun til elektrisk og elektronisk avfall. Lyspærer og lysstoffrør skal ikke i EE-beholder, disse kan leveres på Meny.

Vi har over flere år fått store ekstrakostnader for at containeren er for full, eller at det kastes andre ting i EE-beholder. Vennligst hjelp oss med å sørge for at det ikke legges ting i containeren slik at det stikker opp over kanten. Dersom du forsøker å legge ting på en «smart» måte i containeren blir det plass til mer 🙂

Vi anbefaler at beboerne i størst mulig grad bruker finn.no, facebook.com eller lignende og selger eller gir bort gjenstander som ikke er ødelagt.

 

 

Lyst på en plass i styret?

Årets generalforamling nærmer seg og det innebærer også valg av medlemmer til styret. Valgkomiteen, som består av Maren Dølgaard Eid og Ida Mikalsen, jobber nå aktivt for å finne motiverte andelseiere til styreverv. Er du den de søker?

Om prosessen
Alle andelseiere kan nomineres til styreverv i Badebakken borettslag. Ønsker du å delta i styrearbeid, eller kjenner noen som kan bidra til styrearbeid? Ta kontakt med valgkomiteen og meld interesse!

Lyst til å påvirke?
Vi håper så mange som mulig benytter muligheten til å nominere kandidater til styreverv. Både borettslaget og kandidatene får les mer…

Påminnelse om ordensregler

Styret ønsker å gjøre alle beboere oppmerksomme på våre husordensregler som dere finner her:

Husordensregler

Styret har fått henvendelser fra beboer om at det oppleves som støyende dersom vaskemaskinen blir brukt om natten. Samtidig opplever noen at det blir rotete og vanskelig med renhold dersom det oppbevares sykler, akebrett, sparkesykler m.m. i inngangspartiene eller i kjellerpartiene. Styret setter stor pris på om alle andelseiere gjør seg kjent med husordensreglene og gjør sitt beste for å hensynta reglene og sine naboer.

Generalforsamling 2022

Styret i Badebakken borettslag har vedtatt at årets generalforsamling skal avholdes i fellesrommet i Maridalsveien 242 torsdag 12. mai kl. 18:00.

Dersom du har saker som du ønsker behandlet i generalforsamlingen setter vi pris på at du snarlig sender styret et forslag som inneholder en bakgrunn for forslaget samt et forslag til vedtak. Har du spørsmål eller trenger hjelp må du bare ta kontakt med oss. Forslag til saker må være sendt styret innen fredag 8. april for at de skal kunne bli behandlet i generalforsamlingen.

Dere vil få en egen innkalling til generalforsamlingen.

USBL-nøkkelen

Oppdatert 14. desember 2021

Borettslaget har inngått avtale om USBL-nøkkelen. Dersom du ikke har tilgang til nøkkelen i appen fra Unloc må du ta kontakt med styret for å få tildelt tilgang. For å få tilgang må du ha registrert et telefonnummer på «din side» hos USBL.no.

Ser mer informasjon på https://www.usbl.no/styret/usbl-nokkelen

les mer…

Avtale om TV-leveranse avsluttes

Oppdatering av sak (5. desember 2021)

Ekstraordinær generalforsamling har besluttet å ikke inngå kollektive avtaler for verken TV eller internett, se protokoll fra møtet.
Styret jobber nå med å lage informasjon til alle beboere. Det er forventet at dere snarlig får noe informasjon fra RiksTV inkludert priser for individuelle avtaler. Dersom du har spørsmål må du bare ta kontakt med styret på vår epostadresse. Vi forventer at avtalen med RiksTV avsluttes 31. januar 2022. Mer informasjon kommer snarlig.

les mer…

Container

Vi får levert container til borettslaget tirsdag 23. november til fredag 26. november. Container blir satt utenfor M238.

Tirsdag 23. november:
Utsett av en beholder for EL-avfall og en 10m³ åpen container «BLANDET AVFALL».
Onsdag 24. november:
Container tømmes og ny settes ut «BLANDET AVFALL».
Fredag 26. november:
Henting av container og EL-avfall

Vi ønsker at brukbare gjenstander gis bort på Finn.no (eller på annen måte) slik at andre kan gjøre nytte av det dere ikke har behov for. Vi har i flere år sett at vi i borettslaget kaster «fine nok» møbler m.m. som kanskje andre kunne ha brukt for. Dersom du gir bort på f.eks. Finn.no kommer noen og henter det hos deg helt gratis!

Vi har bestilt container for blandet avfall. Det betyr ikke at du kan kaste hva du vil. Farlige stoffer (f.eks. lyspærer og batterier) m.m. er ikke lov å kaste i containeren. Dersom du gjør dette får borettslaget en kraftig bot – noe vi har opplevd tidligere.

Det er ikke tillatt å kaste avfall i fargetette avfallssekker. Dersom avfallssekker benyttes må disse være gjennomsiktige.

Blandet avfall

EL-avfallsdunk

Lyspærer og batterier er IKKE elektriske produkter og skal IKKE kastes i EL-avfallsdunk.

Containeren er full dersom det ligger gjenstander til kanten av containeren. Blir det mer søppel henter IKKE Ragn-Sells containeren. Borettslaget blir belastet og styremedlemmer må ta ut avfall fra containeren før vi kan få den hentet på nytt. Deretter må styret legge ekstra avfall tilbake i ny tom container. Også dette har styret opplevd noen ganger. Kan du hjelpe oss, og dine naboer, slik at vi ikke må rydde i containeren neste uke? Dersom barn hjelper til trenger de også å få beskjed om hva de kan kaste og når containeren er full.

 

 

Utskifting av takvinduer

Styret vil få gjennomført utskifting av takvinduer med oppstart i uke 41, fra 14. oktober. Arbeidene vil starte i Maridalsveien 232 før det avsluttes i Maridalsveien 242 før jul. Beboere som blir berørt vil snart motta et varsel i sin postkasse.

For at firmaet skal få mulighet til å skifte vinduene må det ryddes under og i området rundt vinduet. Dere som beboere må påse at møbler, tepper m.m. er ryddet bort når arbeidene starter og at det er minimum 2 meter fri adkomst under vinduet. Det må påregnes noe støv fra arbeidene og dere må selv dekke til møbler e.l. for å beskytte mot dette.

Det vil bli utplassert en brakke og en oppslagstavle på grøntområdet ved Maridalsveien 242 hvor det vil være oppdatert informasjon fremover. Har du spørsmål må du bare ta kontakt med styret eller utførende firma.

Saker til ekstraordinær generalforsamling

Styret vil avholde en ekstraordinær generalforsamling 22. november 2021. Møtet vil avholdes i Sagene samfunnshus, Kaysalen. Har du saker som du ønsker fremmet i møtet må du levere dette skriftlig til styret innen 4. oktober 2021. Dersom du har levert saker til årsmøte tidligere må du sende dette inn på nytt innen fristen. Vi ber om å få alle forslag tilsendt på epost: styret@badebakken.no

Alle vil få en egen innkallelse til møtet i november.

Leie av fellesrom

Sett i lys av regjeringens og kommunens oppdaterte smittevernregler, vurderer styret det slik at man nå kan leie ut lokaler til beboere. Styret finner det hensiktsmessig at arrangementer i borettslagets fellesarealer følger bestemmelsene for sammenkomster i private hjem. Det vil være den som leier fellesarealene som står som ansvarlig arrangør, og som er ansvarlig for at de til enhver tid gjeldende smittevernregler følges.

For styret