Oppdatering av sak (5. desember 2021)

Ekstraordinær generalforsamling har besluttet å ikke inngå kollektive avtaler for verken TV eller internett, se protokoll fra møtet.
Styret jobber nå med å lage informasjon til alle beboere. Det er forventet at dere snarlig får noe informasjon fra RiksTV inkludert priser for individuelle avtaler. Dersom du har spørsmål må du bare ta kontakt med styret på vår epostadresse. Vi forventer at avtalen med RiksTV avsluttes 31. januar 2022. Mer informasjon kommer snarlig.

Oppdatering av sak (25. august 2021)

Alle beboere skal nå ha blitt registrert med RiksTV basis pakke. Dette er en midlertidig løsning og vi ønsker å ta opp diskusjonen om kollektiv avtale med alle beboere i en ekstraordinær generalforsamling til høsten. I en ekstraordinær generalforsamling ønsker vi at beboere tar stilling til om vi skal ha en kollektiv TV-avtale, kollektiv internettavtale eller ingen kollektiv avtale. Dersom generalforsamlingen ønsker en kollektiv TV-avtale må det også tas stilling til leverandør, f.eks. Telia eller RiksTV. Vi anbefaler derfor at beboere ikke inngår langtidskontrakter for ekstra TV-kanaler før det foreligger en slik avgjørelse fra generalforsamlingen. Ta gjerne kontakt med styret om du ønsker råd i forbindelse med dette.

Oppdatering av sak (8. august 2021)

Foreløpig er det planlagt oppgradering av fiber i følgende blokker:
Uke 33
16. august: M232
17. august: M234
18. august: M236
19. august M236/M238
20. august: M238
Uke 34
23. august: M240
24. august: M242

Dagene over er retningsgivende. Dere vil få lapp i postkassen med riktig dag og tidspunk.

Lurer du på hvordan fiberboksen ser ut og ønsker mer teknisk informsjon? Ta en titt her for mer detaljer:
https://www.homenet.no/zyxel-am3100/

Oppdatering av sak (4. august 2021)

HomeNet har nå ansatte som legger tilrette for fiberoppgradering i fellesområdene våre. Dette arbeidet utføres før de trekker kabler inn til leilighetene og til TV-punkt. Alle beboere vil snarlig få beskjed om tidspunkt for oppgradering i leilighetene. Vi minner om at dere må sørge for at montørene får tilgang til å legge fiberkabel, og at det vil kunne være behov for dere å flytte sofa e.l. for at de skal kunne gjennomføre sitt arbeide.

Oppdatering av sak (10. juli 20

Styret har hatt befaring i noen leiligheter i alle bygg for å gi montørene en oversikt over hvor fiberkablene skal legges. Fiberkabel vil bli ført fra kjelleren og inn i din leilighet gjennom kanalen hvor HomeNet leverer signaler med cat5-kabel (nettverkskabel). Fra nettverkstutaket i din leilighet vil en «tynn» fiberkabel bli trukket til ditt TV-punkt i stuen. Fiberkabelen vil bli lagt utenpå dagens lister og du vil måtte flytte møbler, f.eks. sofa, utfra veggen slik at montøren kommer til. I de fleste leiligheter vil nettutaket være et stykke fra TV-punktet og være plassert i entréen mens det for noen få kan ligge på soverommet. Noen leiligheter vil få et kortere strekk med ledning, andre noe lenger. Du vil om noen få uker få tildelt tidspunkt for montering av kabel. Arbeidet vil bli utført i de siste to ukene i august. Har du spørsmål må du bare ta kontakt med styret.

Alle beboere vil få en pakke med en router samt to trådløse aksesspunkt (mesh-nettverk) uten kostnader. Dette vil gi deg gode trådløse signaler i hele leiligheten. Dette kalles for WiFi@Home Premium. Du kan finne mer informasjon om dette på Homenet sine nettsider:

https://www.homenet.no/home-wifi/

Oppdatering av sak (2. juli 2021).

Alle beboere har fått informasjon fra HomeNet om å gi tilbakemeldinger gjennom en lenke til nettsiden deres. I den forbindelse har det oppstått noen spørsmål som styret ønsker å adressere.

  1. Alle beboere får levert en android TV-boks og kanaler som tilsvarer det vi har i dag fra Telia (tidligere GET). Dere trenger ikke å velge hverken TV-boks eller TV-abonnement. Dette leverer borettslaget til dere som før.
  2. Alle beboere får rabatterte tilbud om bredbånd fra HomeNet. Dette er valgfritt og dere må selv ta stilling til om dere vil ha et slikt tilbud. Tilbudet er forøvrig svært godt.

Styret jobber med HomeNet for å sikre riktig informasjon. HomeNet vil snarlig oppdatere sin nettside for at det skal være lett for dere å gi tilbakemelding på om dere ønsker bredbånd fra HomeNet.

Vi beklager at styret ikke har klart å sikre presis informasjon i oppgraderingen av infrastrukturen med fiber i alle leiligheter, og at dere ved en feil har blitt spurt om å ta stilling til TV-tilbud. Dere skal altså ikke ta stilling eller velge TV-tilbud, og dette vil snarlig bli rettet opp.

(16. Januar 2021)

Styret mener at det er viktig å etablere og vedlikeholde god infrastruktur for beboerne. Sett i lys av Covid 19- pandemien, som har medført at mange må arbeide elektronisk hjemmefra, ser styret at vi ikke har adekvat infrastruktur for borettslaget for å sikre moderne IKT- kommunikasjon. Styret har også gått ut med anbud på TV-tilbud.

Styret har innhentet tilbud fra flere tilbydere, og innstilte på HomeNet da var best på etablering av fiberoptisk nettverk og TV-tilbud. Oppgradering av infrastruktur er estimert til å koste 1 mill. kr., men minimumskostnaden for borettslaget over 5 år er anslagsvis bare 0,13 mill. kr. Styret viderefører inntil videre praksis med kollektiv TV- avtale. Samlet sett vil kostnadene for ny avtale, inklusiv oppgradering av infrastruktur, medføre en marginal økning av borettslagets utgifter (fra 304 kr. per boenhet per måned til 333 kr.), inkludert et tilsvarende TV-tilbud slik vi har det i dag. Den valgte løsningen gir også beboerne godt rabatterte priser på internett, inklusive høyhastighetsnett (fiber).

Mer informasjon om bl.a. de sterkt rabatterte prisene fra HomeNet vil bli presentert senere. Det er forventet at oppgraderingsarbeidet blir ferdigstilt våren/sommeren 2021 og at nytt fibernett og TV-tilbud er klart innen utgangen av august 2021.