Styret mener at det er viktig å etablere og vedlikeholde god infrastruktur for beboerne. Sett i lys av Covid 19- pandemien, som har medført at mange må arbeide elektronisk hjemmefra, ser styret at vi ikke har adekvat infrastruktur for borettslaget for å sikre moderne IKT- kommunikasjon. Styret har også gått ut med anbud på TV-tilbud.

Styret har innhentet tilbud fra flere tilbydere, og innstilte på HomeNet da var best på etablering av fiberoptisk nettverk og TV-tilbud. Oppgradering av infrastruktur er estimert til å koste 1 mill. kr., men minimumskostnaden for borettslaget over 5 år er anslagsvis bare 0,13 mill. kr. Styret viderefører inntil videre praksis med kollektiv TV- avtale. Samlet sett vil kostnadene for ny avtale, inklusiv oppgradering av infrastruktur, medføre en marginal økning av borettslagets utgifter (fra 304 kr. per boenhet per måned til 333 kr.), inkludert et tilsvarende TV-tilbud slik vi har det i dag. Den valgte løsningen gir også beboerne godt rabatterte priser på internett, inklusive høyhastighetsnett (fiber).

Mer informasjon om bl.a. de sterkt rabatterte prisene fra HomeNet vil bli presentert senere. Det er forventet at oppgraderingsarbeidet blir ferdigstilt våren/sommeren 2021 og at nytt fibernett og TV-tilbud er klart innen utgangen av august 2021.