Helse, miljø og sikkerhet

Branninnstruks

Ved brann

 1. Slukk branntilløpet, med mindre brannen har blitt for stor
 2. Varsle naboer
 3. Kom i sikkerhet
 4. Ring brannvesenet på 1 1 0

Vi minner om:

 1. Det må ikke plasseres gjenstander i rømningsveier (oppganger og evt. nødutganger) som kan være til hinder ved evakuering og/eller er brennbare
 2. Kontroller at brannsikringsutstyret i din boenhet er i orden til enhver tid. Meld fra til styret hvis det er skader eller mangler ved utstyret.
 3. Hver leilighet har –to– røykvarslere og –én– husbrannslange. Dette utstyret er borettslagets eiendom og skal ikke fjernes. Dette kan medføre erstatningsansvar.
 4. Sørg for at elektriske installasjoner i din boenhet til enhver tid er forsvarlige.
 5. All bruk av åpen ild (stearinlys, etc.) skal til enhver tid være under oppsikt. Dette gjelder også vannkokere, kaffetrakter og brødristere og andre elektriske artikler som kan utvikle varme, har termostat og kan kortslutte.
 6. Kjøkkenhetten skal være fri for fett (brennbart). Husk at tørrkoking og steking (f.eks. av pizza) kan utvikle giftige gasser som kan være livsfarlige.
 7. Alle branndører (dører til leiligheter og kjellerrom) skal alltid være lukket så ikke eventuell røyk siger ut i rømningsveiene.

Har du sett noe som ser farlig eller skadelig ut?

Dersom du oppdager noe som virker farlig eller skadelig for mennesker, dyr eller miljø på vår eiendom, kontakt styret@badebakken.no . Ved akutte tilfeller bruk kontaktinformasjon for å ringe noen i styret, se siden for kontaktinformasjon.

Radonmålinger

I følge NGUs over radonfare, befinner borettslaget seg i et område hvor det ikke er sikre data på hva aktsomhetsnivået bør være. I de omkringliggende områdene er det lav til moderat risiko.

Fra 2015 til 2017 foretok styret målinger i alle byggenes kjeller-områder og i 1. etasje. Det ble ikke funnet verdier som krever ytterligere tiltak.

Siden det er aktivt avtrekk med innlufting over spalter i vinduer i hver leilighet, vil etasjer lenger opp ikke være utsatt. Det føres ikke luft fra kjeller opp i bygget, og radon er mye tyngre enn luft. Det er sterkt begrenset hvor lenge folk oppholder seg i kjellerne, hvor nivået uansett ikke er veldig høyt.

Oversikt over måleresultater

Gass og grilling

Gassbokser og tanker for grilling skal aldri lagres innendørs, i kjeller eller garasje!

Les mer her: https://www.follobrannvesen.no/gass-i-bolig-og-fritidsbolig.5921239-395863.html

Nyttige lenker