Vedlikehold, drift og investeringer

Logg over vedlikeholdsprosjekter (og nyanskaffelser som må vedlikeholdes)

2023

  • Utskifting av dører til fellesarealer og i boder
  • Forprosjekt sykkelparkering ute / uteområder

2021

  • Takvinduer skiftet ut

2020

  • Rørutskiftingsprosjekt ferdigstilt. Totalentreprenør: Trygg VVS. Prosjektledelse OBOS Prosjekt AS.
  • Gjerde montert rundt garasjenedkjøring
  • Balkonger M242 H0201-H0404 – 12 stk. Prosjekt i regi av beboere og borettslaget. Vedlikeholdsansvaret er overtatt av borettslaget.

2019

2018

  • Ladepunkter for el-bil i garasje. 20 stykker meldte interesse i første runde. Leverandør er smartly.no

2017

  • Privat markterrasseprosjekt for M242 H0102 og H0103. Vedlikeholdsansvaret er overtatt av borettslaget.

2014

  • Gjennomgang og rensing av ventilasjonssystem

2005

  • Balkonger M232, M234, M238 og M240. Stort sett 8 stk per blokk. Prosjekt i regi av borettslaget. Vedlikeholdsansvaret er overtatt av borettslaget.