Nyttig å vite

En del av informasjonen på denne siden er ferd med å bli flyttet over i mer spesialiserte sider.

Hold deg oppdatert

Borettslaget har et system for masse-utsending av tekstmeldinger til mobiltelefoner. Beboerne er delt inn i grupper basert på hvilken blokk de bor i, om de har tilgang til garasje, etc. Kontaktinformasjonen er basert på andelseierinformasjonen vi får fra USBL, dersom flere i husstanden skal motta varsler som tekstmeldinger må du bestille dette. Vi kommer til å sende ut meldinger før hver dugnad og generalforsamling, så dersom du ikke mottar noe før dette, kan det være at oppgitt informasjon er feil. Borettslaget har en avtale med keysms.no om utsending av tekstmeldinger.

Det finnes en Facebook-gruppe som er uavhengig av styret, der beboerne kan kommunisere med hverandre.

Borettslagets tjenester til beboerne

Fellesrom – utleie: Utleie av fellerom koster kr 250, pr gang. Bestilling og henting av nøkler hos den i styret som står oppført som ansvarlig. Les mer om bruk av fellesrommet i vedlegget til ordensreglene.

Nøkler til hoveddører, strøm-rom/teknisk-rom og garasje-åpnere kan kjøpes hos «nøkkelansvarlig». Nøkler/lås inn til egen leilighet er beboers eget ansvar.

USBL-nøkkelen: Borettslaget tilbyr USBL-nøkkelen, en digital nøkkel som kan åpne utgangsdørene i hvert bygg. Dersom du ikke har tilgang til den digitale nøkkelen til din bygning må du sørge for at ditt navn og telefonnummer er oppdatert på «din side» hos USBL. Deretter sender du styret en epost hvor du ber om å få aktivert den digitale nøkkelen. Her er litt informasjon om nøkkelen og hva den kan benyttes til: https://www.usbl.no/styret/usbl-nokkelen

Skilt til porttelefoner og postkasser: Dette ordner styret for deg, les mer her.

Traller til låns:  trallerBeboerne har mulighet til å låne traller for en dag av gangen. Trallene må settes tilbake så fort man er ferdig med dem, og før 23:00. Det er viktig at den flate trallen ikke står ute lenge i regnvær, siden den har lasteplan av trevirke. Trallene står på et fellesområde som alle beboere har tilgang til, spør styret om du ikke vet hvor de står. Den ene av trallene er spesielt egnet for blokkene uten heis, siden den kan gå i trapper.

Behandling av henvendelser: Vi ønsker at beboerne først og fremst sender henvendelser på e-post til styreadressen. Litt avhengig av hva forespørselen går ut på, kan den enten bli håndtert direkte av styreleder, eller bli behandlet på neste styremøte, og så vil beboer få tilbakemelding om vedtak. Husk at man også kan henvende seg om man ønsker informasjon vedrørende sin egen leilighet, styret sitter på en god del historikk og dokumentasjon, og har tilgang til detaljer for hver enkelt leilighet på USBLs styreportal.

I en kort periode før hver ordinære generalforsamling åpnes det også for å sende inn forslag til vedtak på generalforsamling, dette kan f.eks. dreie seg om endring av vedtekter, forslag til nye (større) prosjekter man ønsker gjennomført, etc.

Hva driver styret med? En del av styrets arbeid er konfidensielt av personvernhensyn, men dersom du klikker «Saker» på menyen øverst kan du se en oversikt over pågående saker som kan være offentlige.

Leverandørtjenester

Vaktmester: Borettslaget benytter Vaktmester Andersen som leverandør av vaktmestertjenester.

Renhold: Borettslaget har en avtale med et CityMaid for rengjøring av fellesarealer. Trapperom rengjøres ukentlig.

Brøyting/strøing: Vaktmester strør kun inne på borettslagets område. Gangstien (Maridalsveien) er kommunal eiendom og det er kommunens ansvar å brøyte og strø her, samt fikse andre skader. Styret vil ta kontakt med bymiljøetaten når forholdene er for ille, men det kan likevel ta noe tid før det blir bedre.

Renovasjon: Borettslaget har en underjordisk avfallsløsning lokalisert langs gangstien på hageflekken mellom Maridalsveien 238 og 240 (se tømmefrekvens). Vi henstiller til beboerne om å holde det rent rundt anlegget og å ikke slamre med lukene når det skal være stille i borettslaget. Vi følger Renovasjonsetatens kildesorteringssystem, plastemballasje legges i blå poster og matavfall i grønne.  Det som er igjen av restavfall skal legges i vanlige plastposer. Posene knyttes med dobbel knute.  Blå og grønne poser får du på Meny og Kiwi. Flasker og glass kastes i container vis a vis Bjølsenhallen/Meny.  Her finner du også Fretex-boks til brukte klær og sko som er for bra til bare å kastes.  Større ting som skal kastes, rester etter opp-pussing o.l. – benytt kommunens avfallsstasjoner. Dersom du har brukbare ting som andre kan ha glede av, kan du annonsere dette på Facebook-gruppen.

Å leve i borettslaget

Dugnader: Vi har dugnad vår og høst,  som regel først i mai og i september.  I fellesskap holder vi borettslaget fint, vi feier, rydder, luker, klipper busker osv.  Det vil komme oppslag i god tid før dugnadene skal avholdes.

Søppelcontainere: Hvis det kommer container i forbindelse med dugnaden, vil dette bli opplyst på oppslagstavlene.  Beboerne gis da anledning til å kvitte seg med rusk og rask som har hopet seg opp i boder og leiligheter.  Ikke beregnet på spesialavfall som maling, lakk etc. Containere som er satt opp i forbindelse med andre prosjekter skal ikke brukes av beboerne med mindre det er opplyst om dette.

Påbudt brannsikringsutstyr: Ifølge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler og manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Brannvarselere ble sist installert i 2015, og det ble også sjekket at slukkeutstyr (brannslange) var på plass. Dersom du nylig har kjøpt bolig uten brannslange må styret kontaktes.

Garasjeplasser: Det er 38 parkeringsplasser for bil i felles anlegg under og mellom 238 og 236. Disse plassene er knyttet til enkeltandeler, og styret arbeider i disse dager med at disse rettighetene skal tinglyses / registreres i grunnboken. I henhold til vedtektene er det lov å selge plasser mellom andeler, men ingen kan ha fler enn én. Det er også involvert gebyrer i disse transaksjonene. Det foregår en del utleie av garasjeplasser fra andelsiere med rettighet til de uten, merk at alle slike leieforhold skal rapporteres til styret så vi vet hvem som bruker garasjen. Styret driver per i dag ikke med formidling av plasser mellom beboere. Borettslaget leier ut garasjeplasser for motorsykler, vi har tre slike plasser.

Veibommen: For å kjøre inn på sykkelstien må man låne nøkkel fra nøkkelansvarlig for å åpne denne, med mindre man har «oslonøkkel» selv. Bommen skal lukkes igjen etter bruk. Husk å kjøre ansvarlig, dette er et område det ikke normalt skal være biltrafikk.

Utleie av bolig (bruksoverlatelse): Dersom du vil leie ut leiligheten din må du søke om tillatelse først. Du vil finne regler for bruksoverlatelse (tidligere kalt fremleie) i vedtektene. Man kan ikke få forhåndsgodkjennelse for bruksoverlatelse, man må søke for hver leietaker. Du finner skjema på USBLs hjemmesider.

Parkering: Det er ikke tillatt å parkere på borettslagets arealer, med mindre man har en lapp med parkeringstillatelse fra styret. Slike kan fås ved å henvende seg til nøkkelansvarlig. Les forøvrig skilt ved innkjøring til borettslaget. Vær oppmerksom på at selve sykkel- og gangstien er kommunal eiendom, og blir håndhevet av vanlige kommunale parkeringsvakter. Husk å stenge bommen etter deg når du har vært inne på området med kjøretøy. Kjøretøy skal ikke kjøre på gresset.

Kart over borettslaget