Vedtekter og regler

Badebakken borettslag har et sett vedtekter og ordensregler som er modifisert gjennom flere vedtak på generalforsamlinger gjennom tidende. Vær oppmerksom på at dagens vedtekter er ganske forskjellige fra de som gjaldt da borettslaget ble opprettet, pga. innføringen av den nye borettslagsloven på midten av 2000-tallet. Alle andelseiere kan se gjeldende vedtekter og ordensregler på Bonabo-portalen. Det er PDF-versjonen av dokumentene under som er «offisielle», dvs. konvertert direkte fra Word til PDF. Web-versjonen viser hva som er redigert, og kan ikke regnes som den offisielle versjonen.

Vedtekter vedtatt 30. mai 2023 – [ pdf ]

Ordensregler vedtatt mai 2023

Retningslinjer for loftsutbygging endret 2019

Tidligere versjoner (ikke lenger gyldige)

Her er et lite arkiv over tidligere vedtekter og ordensregler som har blitt erstattet av de du finner over.

Vedtekter vedtatt 2018 – [ pdf ] – endringer i 2-4 om sammenslåing av leiligheter, 2-6 om boder, 2-7 om garasjeplasser
Vedtekter vedtatt 2016 – [ pdf ] – la til 5-2 (7) om vedlikeholdsplikt brannvernutstyr
Vedtekter vedtatt 2015 – [ pdf ] – la til 2-7 om kjøp og salg av garasjeplasser
Vedtekter vedtatt  2014 – slettet 2-1 (4), la til 2-6 om boder, nye punkter i 5-1 om vedlikeholdsplikt på eksternt utstyr, la til 5-3 om oppussing av våtrom.
Vedtekter vedtatt 2012
Vedtekter vedtatt 2011
Vedtekter vedtatt 2009
Vedtekter vedtatt 2005 (ny borettslagslov)

Ordensregler vedtatt mai 2019
Ordensregler fra 2015
Ordensregler endret 2018

Retningslinjer for loftsutbygging laget 2012 [pdf]