Ny TV-leverandør i 2021

Oppdatering av sak (10. juli 2021)

Styret har hatt befaring i noen leiligheter i alle bygg for å gi montørene en oversikt over hvor fiberkablene skal legges. Fiberkabel vil bli ført fra kjelleren og inn i din leilighet gjennom kanalen hvor HomeNet leverer signaler med cat5-kabel (nettverkskabel). Fra nettverkstutaket i din leilighet vil en “tynn” fiberkabel bli trukket til ditt TV-punkt i stuen. Fiberkabelen vil bli lagt utenpå dagens lister og du vil måtte flytte møbler, f.eks. sofa, utfra veggen slik at montøren kommer til. I de fleste leiligheter vil nettutaket være et stykke fra TV-punktet og være plassert i entréen mens det for noen få kan ligge på soverommet. Noen leiligheter vil få et kortere strekk med ledning, andre noe lenger. Du vil om noen få uker få tildelt tidspunkt for montering av kabel. Arbeidet vil bli utført i de siste to ukene i august. Har du spørsmål må du bare ta kontakt med styret.

Alle beboere vil få en pakke med en router samt to trådløse aksesspunkt (mesh-nettverk) uten kostnader. Dette vil gi deg gode trådløse signaler i hele leiligheten. Dette kalles for WiFi@Home Premium. Du kan finne mer informasjon om dette på Homenet sine nettsider:

https://www.homenet.no/home-wifi/

Oppdatering av sak (2. juli 2021).

Alle beboere har fått informasjon fra HomeNet om å gi tilbakemeldinger gjennom en lenke til nettsiden deres. I den forbindelse har det oppstått noen spørsmål som styret ønsker å adressere.

  1. Alle beboere får levert en android TV-boks og kanaler som tilsvarer det vi har i dag fra Telia (tidligere GET). Dere trenger ikke å velge hverken TV-boks eller TV-abonnement. Dette leverer borettslaget til dere som før.
  2. Alle beboere får rabatterte tilbud om bredbånd fra HomeNet. Dette er valgfritt og dere må selv ta stilling til om dere vil ha et slikt tilbud. Tilbudet er forøvrig svært godt.

Styret jobber med HomeNet for å sikre riktig informasjon. HomeNet vil snarlig oppdatere sin nettside for at det skal være lett for dere å gi tilbakemelding på om dere ønsker bredbånd fra HomeNet.

Vi beklager at styret ikke har klart å sikre presis informasjon i oppgraderingen av infrastrukturen med fiber i alle leiligheter, og at dere ved en feil har blitt spurt om å ta stilling til TV-tilbud. Dere skal altså ikke ta stilling eller velge TV-tilbud, og dette vil snarlig bli rettet opp.

(16. Januar 2021)

Styret mener at det er viktig å etablere og vedlikeholde god infrastruktur for beboerne. Sett i lys av Covid 19- pandemien, som har medført at mange må arbeide elektronisk hjemmefra, ser styret at vi ikke har adekvat infrastruktur for borettslaget for å sikre moderne IKT- kommunikasjon. Styret har også gått ut med anbud på TV-tilbud.

les mer…

Arbeider ved DNamo-bygget

Oppdatering av sak (10.07.2021)

Gjerdet er nå ferdigstilt og det er lagt ut gress. I forbindelse med utearealer hos naboen har det blitt plantet noen trær svært nærme vår tomtegrense. Disse trærne kan bli 15 meter høye og potensielt gi skygge for vårt uteområde. Styret er i dialog med utbygger og landsskapsarkitekt for å se på løsninger.

Oppdatering av sak (31.05.2021):

Etter en lengre tid med forsinkelse fra Kruse Smith AS har de nå startet med å sette opp gjerde samt legge gress på vår tomt inkludert sikre vanning av plenen gjennom sommeren.

Grunnet en litt rar tomtegrense med en “vinkel”, se bilde under, har styret i Badebakken Borettslag og styret i sameiet “Dnamo” blitt enige om å etablere gjerdet med litt rettere linjer.

Gjerdet settes opp slik at tomtearealet på begge sider ikke påvirkes av den nye linjen for gjerdet. Det betyr at den noen steder går litt lenger inn på vår side og noen steder litt mer inn på Dnamo sin side av tomtegrensen.

les mer…

Container

Neste uke får vi levert container til borettslaget. Her kan dere kaste litt større ting som er søppel.

Vi ønsker at brukbare gjenstander gis bort på Finn.no (eller på annen måte) slik at andre kan gjøre nytte av det dere ikke har behov for. Vi har i flere år sett at vi i borettslaget kaster «fine nok» møbler m.m. som kanskje andre kunne ha brukt for. Dersom du gir bort på f.eks. Finn.no kommer noen og henter det hos deg helt gratis! les mer…

Rens av takrenner

Det vil bli utført rens av takrenner denne uken, med forventet oppstart onsdag og planlagt ferdigstillelse fredag. Det vil bli benyttet lift til arbeidene. Det er Takrenneservice som vil utføre arbeidene.

Forhåndsvarsel om årsmøte 2021

Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinært årsmøte i Badebakken borettslag vil bli avholdt 25. mai.

Frist for innmelding av saker er 30. april.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøtet.

Grunnet tiltak i forbindelse med nasjonal Covid-19 pandemi har styret besluttet at årsmøtet skal gjennomføres digitalt. Styret planlegger å organisere et ekstraordinært årsmøte etter sommeren så fremt det er i tråd med de retningslinjer som da gjelder. les mer…

Kontroll av røykvarslere og brannslanger

Styret vil i løpet av 2021 gjennomføre en kontroll av røykvarslere og brannslanger. Alle røykvarslere vil byttes ut med nye. Så snart vi har fått et tidsrom for utskiftingen vil alle beboere bli orientert og få et tidspunkt for gjennomføringen. Visste du at du i vårt Dokumentarkiv kan finne informasjon om bl.a. din nåværende røykvarsler og porttelefon?

Årsmøte 2021

Det er nå snart tid for årets generalforsamling 2021. Grunnet tiltakene i forbindelse med Covid-19 pandemien ser styret seg nødt til å avholde et digitalt årsmøte. Møtet vil bli gjennomført tilsvarende årsmøtet i 2020. Informasjon om fjoråret kan dere finne her: Generalforsamling 2020.

Generalforsamlingen vil avholdes digitalt ved at andelseierne kan logge inn på “Min Side” på usbl.no og stemme. Tidspunkt og tider vil komme senere. Om kort tid vil dere få mer informasjon tilsendt. Grunnet begrensninger ved den digitale løsningen anbefaler styret at beboere kun melder inn saker som det er svært viktig at får en hurtig behandling. Dersom saken du/dere ønsker å fremme kan vente noen måneder har styret planer om å gjennomføre et fysisk møte høsten 2021. Gitt tilbakemeldingene om vaksinering og planer for gjennomåpning fra myndighetene ser styret det som meget sannsynlig at det vil bli mulig å gjennomføre et slikt fysisk møte i 2021.

Dersom du har spørsmål til årsmøtet eller er usikker på om din sak kan vente noen måneder må du bare ta kontakt med styret for å få råd og hjelp.

Utleie av fellesrommet utsettes inntil videre

Styret har besluttet å utsette muligheten for utleie av fellesrommet inntil videre, og begrunner dette med Covid-19 situasjonen og utfordringer med å finne sikre og gode rutiner som vil ivareta både de om leier lokalet og beboere i borettslaget. Styret vil vurdere situasjonen nøye fremover og vurdere å åpne opp for utleie igjen dersom forholdene tilsier dette.

Tidligere nyheter

Badebakken borettslag ble stiftet i 1987 og har i dag 82 andeler. Vi er lokalisert helt nord i Sagene bydel og er tilknyttet USBL. På forsiden vises bare siste nytt. Vi har arkiv over eldre nyheter, tjenester for beboere, og en mengde informasjon som beboerne bør sette seg inn i. Bruk menyen for å navigere.

20160322-P3227458 800

Hendelser

Trykk på “Søk etter flere” for å se lenger frem i tid. Bruk pilknappene for å gå tilbake i tid.

Fellesrommet er ledig

Dager markert med gult betyr at fellesrommet er opptatt eller ikke tilgjengelig.

Klikk her for å booke

For styret