USBL-nøkkelen

Nå kommer digitale nøkler!
Vi har nå fått etablert Usbl Nøkkelen (en infrastruktur for digitale nøkler) på alle de 6 fellesdører i bygget, inkludert garasjeporten.
Det betyr at de som selv ønsker kan bruke mobilen som nøkkel og dele trygge digitale nøkler til familie, venner og servicearbeidere som kommer på besøk – uten selv å være hjemme! De digitale nøklene fungerer som et supplement til vår eksisterende fysiske adgangsløsning – og er på ingen måte noen konkret erstatning.
Usbl Nøkkelen er helt valgfritt å bruke og vi anbefaler på generelt grunnlag å alltid ha en fysisk reservenøkkel tilgjengelig.

Så, hvordan fungerer tilgangen til byggene? (mer…)

Garasjefeiing onsdag 27. april, kl. 10-14

Garasjen stenges for trafikk onsdag 27. april mellom kl. 10 – 14, ingen ut- eller innkjøring i denne perioden tillates. Alle biler må fjernes fra garasjeanlegget slik at vi får rengjort parkeringsplassene. Styret ber om at alle beboere respekterer dette og at beboere gir potensielle leietakere, dersom p-plassen leies ut, beskjed i god tid.

Utskifting av røykvarslere

Trygg og Sikker AS vil skifte ut begge røykvarslere montert av borettslaget i 2010. Arbeidet vil bli utført tirsdag 3. november og onsdag 4. november:

Tirsdag 3. november. Tid: 08.00 – 13.00, Maridalsveien 232, 234 ,236

Onsdag 4. november. Tid: 08.00 – 13.00, Maridalsveien 238, 240, 242

Beboere må være hjemme i dette tidsrommet eller gi nøkler til nabo eller styret. Eget skriv med mer informasjon kommer i postkassen.

Oppussing av oppganger

Alfa Malermesterfirma AS har nå startet arbeider med å oppgradere oppganger. Alle oppganger får skiftet gulvbelegg, listverk og postkasser. Vegger, tak og dørblad skal males. Kun dørblad som vender mot gangareal vil bli malt.