Årets generalforamling nærmer seg og det innebærer også valg av medlemmer til styret. Valgkomiteen, som består av Maren Dølgaard Eid og Ida Mikalsen, jobber nå aktivt for å finne motiverte andelseiere til styreverv. Er du den de søker?

Om prosessen
Alle andelseiere kan nomineres til styreverv i Badebakken borettslag. Ønsker du å delta i styrearbeid, eller kjenner noen som kan bidra til styrearbeid? Ta kontakt med valgkomiteen og meld interesse!

Lyst til å påvirke?
Vi håper så mange som mulig benytter muligheten til å nominere kandidater til styreverv. Både borettslaget og kandidatene får mye igjen for å sitte i styret, og som styremedlem har man muligheten til å påvirke og lede aktiviteten og arbeidet som gjøres borettslaget. Du vil lære mye og samtidig bidra til fellesskapet.

Hva kreves av et styremedlem?
Det er viktig at den som stiller til valg har mulighet til å delta i arbeid utover selve styremøtene. Som styremedlem er man med på å drive mange av de aktivitetene og prosjektene vi har i borettslaget. Styremedlemmene bruker også tid på å følge opp henvendelser fra beboere, ivareta oppgaver som f.eks. HMS, utleie av fellesrom m.f. Det er behov for ansvarsbeviste, engasjerte og motiverte beboere for å ivareta borettslagets drift og utvikling. Er du interessert i styrearbeid og vil vite mer hva det innebærer må du bare ta kontakt med styret for å få mer informasjon om hvordan vi jobber og hva vi gjør.

Hvor ofte møtes styret?
Styremøter avholdes normalt hver 3. uke, men det hender også at vi har ekstraordinære møter hvor enkeltsaker behandles særskilt.

Kontaktinformasjon til valgkomiteen:
Maren Dølgaard Eid: 902 07 604 (epost maren.eid@nortura.no)
Ida Mikalsen: 922 26 022 (ida.mikalsen@gmail.com)