Garasjen

Borettslaget har en underjordisk garasje under halve M238 og hele M236, samt under gårdsplassen mellom de to bygningene. Der er det 38 parkeringsplasser for bil og 3 parkeringsplasser for motorsykler. Oppstillingsplassene for bil eies av beboerne, og en del leier ut sine plasser. Oppstillingsplassene for motorsykler eies av borettslaget og leies ut til beboere.

Ladeanlegg for elektriske kjøretøy og hybrider

I 2018 ble det etablert ladeanlegg på omkring halvparten av parkeringsplassene. Det er Smartly som drifter anlegget. Kontakt support@smartly.no dersom du har spørsmål knyttet til anlegget eller ønsker å få ladeboks på din plass. Det er hver enkelt andelseier som selv står juridisk ansvarlig for avtalen med Smartly og ansvaret for å varsle om feil på ladeboks, samt å følge opp dette, påfaller andelseier. Har du spørsmål til ladeanlegget må du bare ta kontakt med styret.

Kjøp, salg, utleie, m.m.

Om du ønsker å leie eller kjøpe, selge eller leie ut garasjeplass, så kan du gå  garasjeskjema (som du finner under til Beboertjenester). Merk at dersom du leier ut garasjeplass så må du registrere mobilnummer og navn til den som leier av deg og sende denne informasjonen til styret. Dette er fordi styret skal være i stand til å få tak i leietakere ved vedlikehold eller om det oppstår situasjoner som krever informasjon til de som bruker garasjen. Du må også huske å informere styret når et leieforhold opphører.

Vintervedlikehold

Vaktmester har som oppgave å fjerne snø og is på veien ned til garasjeanlegget. Ved større væromslag kan det bli mye å gjøre og det kan ta tid å få ryddet nedkjørselen for snø. Dersom det er veldig mye snø i oppkjøringen bør man ikke prøve å kjøre ut, da er det overhengende fare for å havne ut i yttermuren i svingen.

Ved garasjeporten står det en snøskuffe som kan benyttes for å lage en farbar vei før du prøver å kjøre ut. Manuell snømåking medfører ikke nødvendigvis veldig mye jobb, og om du kjører deg fast i oppkjøringen tidlig en morgen så vil du blokkere alle andre garasjebrukere inntil bilen din kan fjernes.

Ved garasjeporten er det også plassert ut gruskasse og saltbøtte. Dersom man skal benytte dette så sett porten i parkering ved å trykke på den røde knappen ved porten. Ikke glem å aktivere porten igjen ved å vri og la den røde knappen sprette ut slik at automatikken overtar igjen. Porten skal alltid være nede med mindre man er tilstede.

Salt bør bare strøs når det er få minusgrader. Grus kan brukes under alle forhold.