Garasjen

Borettslaget har en underjordisk garasje under halve M238 og hele M236, samt under gårdsplassen mellom de to bygningene. Der er det 38 parkeringsplasser for bil og 3 parkeringsplasser for motorsykler. Oppstillingsplassene for bil eies av beboerne, og en del leier ut sine plasser. Oppstillingsplassene for motorsykler eies av borettslaget og leies ut til beboere.

Ladeanlegg for elektriske kjøretøy og hybrider

I 2018 ble det etablert ladeanlegg på omkring halvparten av parkeringsplassene. Det er Smartly som drifter anlegget. Kontakt support@smartly.no dersom du har spørsmål knyttet til anlegget eller ønsker å få ladeboks på din plass.

Kjøp, slag, utleie, m.m.

Om du ønsker å leie eller kjøpe, selge eller leie ut garasjeplass, så kan du gå  garasjeskjema (som du finner under til Beboertjenester). Merk at dersom du leier ut garasjeplass så må du registrere mobilnummer og navn til den som leier av deg. Dette er fordi styret skal være i stand til å få tak i leietakere ved vedlikehold eller om det oppstår situasjoner som krever informasjon til de som bruker garasjen.

Vintervedlikehold

Det er ikke fungerende varmekabler i nedkjøringen til garasjen. Å reparere disse vil være veldig dyrt og nå benyttes mye av denne strømkapasiteten på ladeanlegget uansett. Vaktmester har som oppgave å fjerne snø og is i anlegget, men det er mye å gjøre ved væromslag. Dersom det er veldig mye snø i oppkjøringen bør man ikke prøve å kjøre ut, da er det overhengende fare for å havne ut i yttermuren i svingen.

Ved garasjeporten står det snøskuffe, bruk denne for å lage en farbar vei før du prøver å kjøre ut. Det er ikke nødvendigvis veldig mye jobb, og om du kjører deg fast i oppkjøringen tidlig en morgen så vil du blokkere alle andre garasjebrukere inntil bilen din kan fjernes. Dette er ikke en oppkonstruert situasjon, det har skjedd i virkeligheten.

Det er også plassert ut gruskasse og saltbøtte ved garasjeporten. Dersom man skal benytte dette så sett porten i parkering ved å trykke på den røde knappen ved porten. Ikke glem å aktivere porten igjen ved å vri og la den røde knappen sprette ut slik at automatikken overtar igjen. Porten skal alltid være nede med mindre man er tilstede.

Salt bør bare strøs når det er få minusgrader. Grus kan brukes under alle forhold.