Ventilasjon i leiligheter

Avtrekkshette på kjøkken

Det er ikke tillatt å ha motorisert avtrekkshette på kjøkkenet, med mindre den fører luften tilbake i rommet og ikke inn i ventilasjonsrøret. De som monterer motorisert avtrekkshette vil ødelegge undertrykket i ventilasjonssystemet og i verste fall blåse stekeosen sin inn til naboene. Ta kontakt med styret dersom du lurer på detaljer omkring dette. Flexit leverer flere typer avtrekkshetter beregnet for fellesanlegg med konstant avtrekk, og det er enkelt å bestille gjennom de store byggevarekjedene. RørosHetta skal også ha modeller for felles avtrekk. Et annet alternativ kan være Villavent. Vær oppmerksom på at det av og til er full gjennomgang av ventilasjonsanlegget, og da vil alle eiere av ureglementerte anlegg bli pålagt å gjøre utbedringer, som må godkjennes, til beboers egen kost.

Avtrekkshettens spjeld skal kunne justeres slik at det er en viss trekk også når spjeldet er igjen. Det er svært viktig at det er noe avtrekk også i lukket tilstand, fordi all luft i leiligheten skiftes ut gjennom kun to steder: avtrekkshetten på kjøkkenet og på baderommet. Se mer om dette lenger ned.

Flexit Vision E/F

Inneklima

Over alle vinduer er det luftespalter som sørger for at det kommer luft inn i leilighetene. Disse luftespaltene må stå åpne hele døgnet for å sikre god og riktig utskifting av luft. Dersom luftespalter stenges vil leiligheten kunne få et for høyt innhold av giftige gasser, soppsporer og kjemikalier fra vaskemidler, vegger, gulv og tekstiler. En fuktig leilighet vil også kunne gi opphav til sopp. Selv om du opplever at det blir litt kaldere, eller at du må bruke litt mer penger på oppvarming, ber vi alle beboere om å sørge for at lufteventiler står åpne hele året. Videre anbefaler vi at det luftes godt 1-2 ganger i døgnet ved å åpne vinduer.

Dersom spaltene lukkes vil det dannes undertrykk i leiligheten og kald luft vil komme inn andre veier, slik som gjennom stikkontakter og bak listverk. Det blir også vanskelig å åpne utgangsdøren.

Det er viktig at det er åpning under hver eneste dør inne i leiligheten slik at luften trekker gjennom ytre rom og inn i indre rom med avtrekk, slik som på baderom. Det finnes også dører med luftespalter, eller man kan sette inn ventiler i lettveggene. Det andre stedet luften blir trukket ut er gjennom avtrekkshetten på kjøkkenet. Spjeldet på denne må aldri lukke seg helt. Dersom avtrekk fra bad og kjøkken hindres, vil luften i leiligheten bli svært dårlig, særlig i vintersesongen.

Ventilene på badet kan bli tette av støv, så de bør støvsuges av og til slik at
luftstrømmen er uhindret ut av leiligheten. Bruk evt. en trepinne pinne eller
lignende om støvet har blitt hardt og sitter fast.
Eksempel på dårlig ventilasjon

Eksempel på dårlig ventilasjon

Gulvkaldt?

Med mindre man har installert gulvvarme, så bør det være montert panelovn eller varmelist under alle vindusflater. De fleste er vel kjent med at varm luft er lettere enn kald luft. I et rom vil derfor kalde flater (yttervegger generelt og vinduer spesielt) føre til en sirkulasjon av kald luft ned mot gulvet. Dette fenomenet kalles kaldras. Man bør for all del unngå å sette en ovn midt på stuegulvet uten andre varmekilder i rommet. Da vil det skapes varm oppvind midt i rommet som vil gå ut mot vinduene og forsterke den kalde trekken mot gulvet. Har man derimot plassert varme-kildene under vinduene vil den varme luften stige opp og hindre den kalde luften å synke ned på gulvet, slik som på figuren viser.

Eksempel på god ventilasjon og oppvarmingsløsning

Eksempel på god ventilasjon

Dugger det på vinduene?

  • Tørketrommel skal ha kondensator, det er påbudt
  • Avtrekkshetten skal ha spjeld som kan åpnes ved matlaging. Det skal lukke seg av seg selv etter en stund. Dette er påbudt. Motorisert avtrekkshette er forbudt, da blåser du mat-osen rett inn i naboens leilighet. Et unntak er om du har en løsning med motorisert avtrekkshette med filter og utlufting ut i rommet, og et åpent avtrekk et annet sted på kjøkkenet.
  • Dersom du driver og lager mat ved å koke lenge, må du huske på å aktivere spjeldet med jevne mellomrom så det ikke lukker seg.
  • Har du åpnet nok luftespalter over vinduene? Gå bort til inngangsdøra og hør om det piper der, om det er mye undertrykk i leiligheten din har du ikke nok inn-luft fra spaltene. Luften kommer seg inn likevel, f.eks. gjennom stikkontakter, men gjennomstrømmingen blir dårligere og avtrekket likeså.
  • Lukk igjen baderomsdøra ved dusjing, og la den stå igjen til rommet er tørt igjen. Dersom det holder seg fuktig der har du kanskje glemt å ha ventilasjon i eller under baderomsdøren? Originalt var det luftespalte under baderomsdøren da borettslaget ble bygget.
  • Dugger det inne i vinduene, ikke på innsiden? Da har du en punktering! Kontakt styret for å få skiftet vinduet.
  • Har du eller tidligere beboer byttet ventilasjonsluker på badet slik at de kan lukkes helt igjen? I såfall må du skru dem litt opp slik at det er avtrekk.
  • Ble det gulvkaldt? Se avsnittet over om plassering av varmekilder.

Litt om anleggene

Ventilasjonssystemet er i bunn og grunn det samme som da blokkene ble ferdigstilt på slutten av 80-tallet. Motor er byttet ut i flere av bygningene etter at de har gått i stykker, og styringssystemet er også oppgradert i forbindelse med dette.

Anlegget prøver hele tiden å holde avtrekket innenfor akseptable grenser, dvs. at det er nok undertrykk til at kravene til ventilasjon (dvs. utbytting av luft) i leilighetene er opprettholdt. Dersom f.eks. alle åpner spjeldene på kjøkkenhettene, vil viftene begynne å jobbe hardere for å opprettholde undertrykket, mens de roer seg ned igjen når spjeldene lukkes.

Det er også en viss tidsstyring inne i bildet, slik at avtrekket er sterkere i morgenrushet og ved middagstid.