Vinterhager

Det er mange leiligheter som har vinterhager i borettslaget. Vinterhagene i borettslaget er prosjektert for å være et separat rom adskilt fra resten av oppholdsrommene i leilighetene, og er bygget som et ekstra rom adskilt med en vegg og dør.  Vinterhagene er ikke prosjektert med en fullverdig isolert yttervegg, og vegger og dør til vinterhagen må ikke fjernes eller endres slik at de ikke ivaretar sin funksjon.

Styret er kjent med at enkelte beboere har fjernet veggen og døren til sin vinterhage, uten styrets tillatelse, og har således innlemmet vinterhagen som en del av leilighetens oppholdsrom. En slik endring av vinterhagen er ikke å anbefale og vil kunne resultere i dugg og fuktskader. Borettslaget dekker ikke kostnader for utbedringer med opphav i endring av vinterhagen og andelseiere må selv ta alle kostnader for utbedringer i egen leilighet. Etterisolering av tak eller vegger i vinterhagen er ikke å anbefale da det lett oppstår sopp bak vegg eller tak som er isolert noe som kan gi et skadelig inneklima.

Ta gjerne kontakt med styret om du har spørsmål eller ønsker råd vedrørende din vinterhage.