Arkiv over generalforsamlinger

Innkalling til generalforsamling 28.05.2024

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling 14.03.2024
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 14.03.2024

Protokoll for generalforsamling 30.05.2023
Innkalling til generalforsamling 30.05.2023

Protokoll for generalforsamling 12.05.2022
Innkalling til generalforsamling 12.05.2022

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling 22.11.2021
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 22.11.2021

Protokoll for generalforsamling 25.05.2021
Innkalling til generalforsamling 25.05.2021

Protokoll for generalforsamling 14.06.2020
Innkalling til generalforsamling 14.06.2020

Protokoll for generalforsamling 13.05.2019
Innkalling til generalforsamling 13.05.2019

Protokoll for generalforsamling 31.05.2018
Innkalling til generalforsamling 31.05.2018

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling 20.03.2018
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 20.03.2018

Protokoll for generalforsamling 01.06.2017
Innkalling til generalforsamling 01.06.2017

Protokoll for generalforsamling 01.06.2016
Innkalling til generalforsamling 01.06.2016

Protokoll for generalforsamling 03.06.2015
Innkalling til generalforsamling 03.06.2015

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling 19.11.2014
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 19.11.2014

Protokoll for generalforsamling 05.06.2014
Innkalling til generalforsamling 05.06.2014

Protokoll for generalforsamling 23.05.2013
Innkalling til generalforsamling 23.05.2013

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling 20.08.2012
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 20.08.2012

Protokoll for generalforsamling 02.05.2012
Innkalling til generalforsamling 02.05.2012

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling 17.11.2011
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 17.11.2011

Protokoll for generalforsamling 18.05.2011
Innkalling til generalforsamling 18.05.2011

Protokoll for generalforsamling 05.05.2010
Innkalling til generalforsamling 05.05.2010

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling 19.10.2009
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 19.10.2009

Protokoll for generalforsamling 07.05.2009
Innkalling til generalforsamling 07.05.2009

Protokoll for generalforsamling 08.05.2008
Innkalling til generalforsamling 08.05.2008

Protokoll for generalforsamling 03.05.2007
Innkalling til generalforsamling 03.05.2007

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling 07.12.2006
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 07.12.2006

Protokoll for generalforsamling 27.04.2006
Innkalling til generalforsamling 27.04.2006

Protokoll for generalforsamling 11.04.2005
Innkalling til generalforsamling 11.04.2005

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling 02.06.2004
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 02.06.2004

Protokoll for generalforsamling 31.03.2004
Innkalling til generalforsamling 31.03.2004

Protokoll for generalforsamling 09.04.2003
Innkalling til generalforsamling 09.04.2003

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling 15.04.2002
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 15.04.2002

Protokoll for generalforsamling 19.03.2002
Innkalling til generalforsamling 19.03.2002

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling 11.12.2001
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 11.12.2001

Protokoll for generalforsamling 27.03.2001
Innkalling til generalforsamling 27.03.2001

Protokoll for generalforsamling 03.05.2000 [MANGLER]
Innkalling til generalforsamling 03.05.2000

Protokoll for generalforsamling 24.03.1999
Innkalling til generalforsamling 24.03.1999

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling 08.09.1998
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 08.09.1998 [MANGLER]

Protokoll for generalforsamling 16.04.1998
Innkalling til generalforsamling 16.04.1998

Protokoll for generalforsamling 17.03.1997 [MANGLER]
Innkalling til generalforsamling 17.03.1997

Protokoll for generalforsamling 11.03.1996
Innkalling til generalforsamling 11.03.1996

Protokoll for generalforsamling 03.04.1995
Innkalling til generalforsamling 03.04.1995

Protokoll for generalforsamling 26.04.1994
Innkalling til generalforsamling 26.04.1994

Protokoll for generalforsamling 24.05.1993
Innkalling til generalforsamling 24.05.1993

Protokoll for generalforsamling 19.05.1992
Innkalling til generalforsamling 19.05.1992

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling 03.01.1992
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 03.01.1992

Protokoll for generalforsamling 22.05.1991
Innkalling til generalforsamling 22.05.1991

Protokoll for generalforsamling 14.05.1990
Innkalling til generalforsamling 14.05.1990

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling 15.06.1989
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 15.06.1989

Protokoll for generalforsamling 1989 [MANGLER]
Innkalling til generalforamling 1989 [MANGLER]

Protokoll for generalforsamling 1988 [MANGLER]
Innkalling til generalforsamling 1998 [MANGLER]