Styret har i sitt HMS-arbeide sett det nødvendig å sikre noen områder i borettslaget da vi har oppdaget sprekker i teglstein på enkelte fasadeområder. Det har blitt satt opp sperregjerder for å sikre at ingen oppholder seg under områder hvor det kan være potensiell løs teglstein. Det vil snarlig bli gjennomført en vurdering av bygningsmassen av en rådgivende ingeniør slik at styret kan planlegge og innføre nødvendige tiltak.