Dette er et varsel om at ordinært årsmøte i Badebakken borettslag vil bli avholdt 30. mai. 2023

Frist for innmelding av saker er 17. mars 2023

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøtet.

Alle saker vil bli sendt trykkeriet i et elektronisk format. Vi ser det derfor som ønskelig å få forslag tilsendt på epost til styret@badebakken.no innen fristen.

Noen tips til de som ønsker å få tatt opp en sak til behandling på årsmøtet:

  • Det bør gå klart frem av eposten at saken ønskes behandlet på årsmøtet.
  • Forslagsstilleren bør redegjøre for bakgrunnen for saken
  • Forslagsstilleren bør formulere et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.

Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte, beboermøte eller lignende, men det er opp til andelseierne å avgjøre om dette er et alternativ.

Egen innkalling til årsmøte med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før årsmøtet.