Styret regner med at alle andelseiere har fått eller snart får varsel fra Hafslund Nett om at det snart skal byttes ut strømmålere hos dem. Siden våre målere står i fellesområde vil det ikke være nødvendig å være hjemme når målerne blir skiftet. Styret sørger for at Hafslund/Eltel AS vil få tilgang til blokkenes fellesområder og tavlerom.

Husk at strømmen blir borte mens skiftingen pågår.

Det står mer på spørsmål og svar-sidene til Hafslund.