VIKTIG MELDING TIL BRUKERE OG EIERE AV GARASJEPLASSER! LES ALT HELT TIL BUNNEN.

BEKREFTELSE PÅ LEST MELDING TRENGS, KLIKK PÅ LENKEN NEDERST NÅR DU HAR LEST TEKSTEN UNDER.

(If you don’t read Norwegian, but use the garage, contact styret@badebakken.no immediately)

Arbeidet med å montere infrastruktur for lading av kjøretøy starter med opprigging allerede fredag den 14. september. Fristen for å bestille ladeboks er samme dag klokka 16.

Fra og med  mandag 17. september fram til og med mandag 8. oktober vil det foregå arbeider på hverdagene som vil føre til at byggestøv dannes. Dette vil naturlig nok havne på biler som står parkert i garasjen. Det er Boligelektro AS som utfører arbeidet på vegne av Smartly. Disse firmaene har gitt beskjed om at de ikke tar ansvar for bilene som står i parkeringsanlegget mens arbeidet pågår.

Mandag 1. oktober: Garasjeanlegget vil være strømløst mandag 1. oktober, men det skal være mulig å foreta inn og utkjøring. Vis ekstra aktsomhet og slå på kjørelys!

FØLGENDE DAGER ER DET BEHOV FOR TOMME PLASSER I ARBEIDSTIDEN (0730-1630)

Onsdag 19. september og Torsdag 20. september: Parkeringsplass 59, 60, 27, 40, 66, 69, 72, 75, 77, 78 og 83 (hele den ene rekka under torget) må være tom for biler pga. arbeider med infrastruktur.

Fredag 21. september: Alle som har bestilt ladebokser (frist er 14. september) må sørge for at parkeringsplassen er tom denne dagen.

Oppdatert 28. september: På grunn av at elektrikerne har fått unnagjort stort sett all montering av ladebokser på veggene under det øvrige arbeidet så fikk vi beskjed om at behovet for å flytte biler de kommende ukene ikke er tilstede lenger. Det kan være at enkelte vil bli kontaktet direkte fra Boligelektro dersom det er behov for det. Vær oppmerksom på at strømmen fortsatt vil bli tatt mandag 1. oktober slik det står over.

Tirsdag 2. oktober: Parkeringsplass 39, 55, 29 og 63 må være tom for montering av lader

Onsdag 3. oktober::Parkeringsplass 62, 09, 54 og 22 må være tom for montering av lader.

Torsdag 4. oktober: Parkeringsplass 66, 72, 75 og 78 må være tom for montering av lader.

Fredag 5. oktober: Parkeringsplass 83 og 1 må være tom for montering av lader.

Mandag 8. oktober: Parkeringsplass 04, 50, 07 og 06 må være tomme for montering av lader.

Tirsdag 9. oktober: Parkeringsplass 57, 51 og 35 må være tomme for montering av lader.

(Planene vil oppdateres snart med nye bestillinger, ikke bli stresset om ikke nummeret ditt står over)

Dersom arbeidet hindres av parkerte biler vil borettslaget få en regning på 750 kroner + mva per time for ekstra arbeid på grunn av biler som ikke er fjernet. Dette vil  dokumenteres og borettslaget vil vurdere å viderefakturere andelseierne som har latt bilen stå de dagene plassen skal være tom på dagtid. Borettslaget forholder seg kun til eiere, så om du leier ut plassen har du fortsatt ansvaret for at dette blir fulgt opp.

OBS! Arbeidsplanen vil endre seg noe videre utover fordi ikke alle bestillinger på ladebokser har kommet inn enda. Vi vil informere via SMS, så det er viktig at vi vet mobilnummeret til den som bruker parkeringsplassen, ikke bare den som eier den. Så om du leier ut og ikke har meldt dette inn så gjør det nå. Det kan registreres via badebakken.no eller ved å sende epost til styret@badebakken.no

Vi beklager ulempene arbeidet medfører brukerne av garasjen.

KLIKK HER FOR Å BEKREFTE AT MELDINGEN ER LEST

Takk for oppmerksomheten, hilsen styret.