OBOS prosjekt anbefalte styret, i forbindelse med stigerørsprosjektet, at varmtvannsberedere bør vurderes erstattet med nye. Det er varierende alder og type på de berederne som står der i dag. En ny bereder har blitt byttet i M234 underveis i stigerørsprosjektet som erstatning for defekt bereder.

Styret har vedtatt at det er ønskelig å inngå en rammeavtale om utskifting av alle varmtvannsberedere, og vil gjennomføre dette i to faser. Berederne byttes i to faser etter anbefalinger fra leverandører da flere bygg har relativt nye beredere. Saken er også meldt inn som vedlikeholdstiltak i budsjettet for 2021.

Styret har innhentet tilbud fra fem leverandører og har inngått avtale med Hagen VVS AS. Det er forventet at beredere i M232, M238 og M242 blir byttet ut våren 2021. De andre byggene vil få sine beredere byttet ut om ca. 5 år. Styret vil også inngå en vedlikeholdsavtale med leverandør for borettslagets beredere og dertil knyttet VVS infrastruktur.