Borettslaget har mottatt et skriv fra hovedentreprenøren på byggeprosjektet i Bergensgata 41-43.

Styret ber beboere å være ekstra påpasselig med å holde seg og barna sine unna når det varsles sprengninger. Selv om det primært vil skje i skoletid er det jo enkelte som har korte dager.

Sprengningsarbeidene kan starte opp allerede onsdag 4. mars, denne uken, i følge entreprenøren.

 

INFORMASJON OM SPRENGNINGSARBEIDER DET VIL FOREGÅ SPRENINGSARBEIDER I NABOLAGET VIBRASJONER ” – HELE HUSET RISTER!” Dette vil være en normal oppfatning av hvordan de fleste opplever en sprengning i nærområdet. En kan lett føle at det er dramatisk, - men faren for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er minimale. Når det sprenges i fjell, vil mesteparten av sprengstoffets energi gå med til å knuse og bryte løs fjellet. Den resterende energien vil dels forårsake luftstøt, og dels medgå til å sette det omkringliggende fjellet i forbigående svingninger (vibrasjoner). Disse svingningene kan i noen grad sammenlignes med bølger i vann. Mennesker og dyr er svært følsomme overfor vibrasjoner, og en kan ofte merke vibrasjoner fra sprengning på lange avstander. Skader på bygninger vil normalt ikke oppstå før vibrasjonene kommer opp i nivåer som er flere ganger det vi mennesker føler som ubehagelig. For å hindre skader på grunn av vibrasjoner, har vi grenseverdier for hvor store de kan tillates på den enkelte arbeidsstedet, blir det brukt vibrasjonsmålere. HVA BØR DU PASSE PÅ Når det pågår sprengningsarbeidet i ditt nærområde, bør du påse at løse gjenstander ikke står ”på vippen” – i skap eller på hyller. Selv små vibrasjoner kan flytte det lille som skal til for at ting faller ned. Har du hund, bør du være oppmerksom på at enkelte hunder kan reagere på vibrasjoner. Små barn kan også i enkelte tilfeller bli litt skremt dersom de våkner av det samme. VARSLING VED SPRENGING Sprenging varsles med sirene (korte støt før salven og ett langt støt etterpå). Nærmeste naboer varsles i forkant om tidspunkt for avfyringen, hvis dette anses som nødvendig. Når det varsles om sprengning: gå vekk fra vinduer, altaner, verandaer, uteområder og lignende som vender ut mot arbeidsstedet. Dette på grunn av faren for sprut ved uhell. Vis denne informasjonen til andre som bor eller arbeider (har tilhold) i huset. Anleggsarbeidet i ditt nærområde kan medføre noe usikkerhet hos beboere omkring. Vi håper denne informasjonen er til nytte!

In English: There will be blasting of rock in connection with construction work in Bergensgata 41-43 from Wednesday, earliest. There will be signaling before blasting. Keep you and your children safe by staying away from windows if you live close by, and do not stay outside near the border. There will be tremors, so keep objects away from edges.