Den 24. september er det igjen tid for dugnad og som vanlig vil vi i forbindelse med dugnaden rydde opp på fellesarealer både ute og inne. Vi minner derfor om husordensreglene. Sykler og annet utstyr skal ikke plasseres i inngangspartiet, dette av både brannvern- og renholdshensyn. Det tillattes dog at det plasseres EN barnevogn pr barn i gangpartiet.

fellesarealrydding

Gjenstander som er hensatt på fellesareal ute og inne, inkludert fellesområdet i kjeller, kan fjernes etter beskjed fra styret. Det kan ikke kreves erstatning for tap i forbindelse med opprydding av gjenstander på fellesarealer. Vi oppfordrer alle som oppbevarer gjenstander på fellesarealet til å merke disse med navn eller andelsnummer. Uten slik merking kan ikke styret gi beskjed om fjerning, og gjenstanden kan derfor fjernes uten varsel.

For å kontrollere hvorvidt sykler som står i sykkelstativene ute og i sykkelbodene inne er i bruk, så vil alle sykler markeres med teip.  Dersom teipen ikke er fjernet innen dugnaden, 24. september, vil sykkelen bli fjernet. Dette gjelder også sykler som står låst og styret er ikke erstatningsansvarlig for eventuelt klippet lås. Da det er begrenset med plass i sykkelbodene henstiller vi beboerne til å vise hensyn til hverandre og ikke ta opp flere sykkelplasser enn strengt nødvendig. Sykkelboden skal heller ikke brukes til lagring av andre gjenstander enn lagring av sykler/sparkesykler.

På forhånd takk for hjelp med å holde fellesområdene våre ryddige. Mer informasjon om dugnaden kommer snart, men husk å sette av tidsrommet 11-15 allerede nå!