I forbindelse med utbyggingen av Bergensgata 41-43 har entreprenøren behov for å justere leveggen mot vår eiendom, i forbindelse med at det skal graves tett inntil den. Det vil stives av med skråstøtter inn mot vår eiendom. Styret har gitt tillatelse til dette, og arbeidet er nå i gang. Vi minner foreldre om at barn bør holde seg noe unna steder der det foregår arbeide med større maskineri, selv om det er på andre siden av gjerdet.

In English: The construction company working on Bergensgata 41-43 needs to adjust the fence south of us because of excavation close to the border. Struts will be added on our side to keep the fence erect. We remind parents to keep their children away from big machinery, even though it is on the other side of the fence.