På beboermøte arrangert 3. april klokken 19 kom det etterhver til en viss enighet rundt ting som ville være greit å få til når vi river søppelskuret:

  • Høy mur/vegg mot bilverksted for å hindre lyd og lys på nattetid
  • Blomsterkasse eller oppmuring på baksiden av dagens mur slik at hekk på innsiden av mur kan vokse høyere, og det blir enklere å klippe helt inntil
  • Bredere oppkjørsel slik som ved M238 og M240, slik at man kan korttidsparkere for avlessing og plassere container der på dugnad
  • Mest mulig grass på tilgjengelig areal
  • Ta vare på flest mulig av de eksisterende trærne

Her er noen forsøk på å illustrere en mulig fremtidig løsning. Det er bare trærne/buskene og brosteinen som skal gjøres noe med nå. Resten blir til etterhvert.

Kort mur:

M232 OH KM N

Lang mur:

M232 OH LM B

 

Kort mur: Nærbilde

M232 LH KM N

Lang mur sett ovenfra:

M232 BV LM N

Kort mur, med parkert bil:

M232 OV KM B

Kort mur, container ved dugnad:

M232 OH KM C

Her er et forsøk på å publisere en 3D-modell. Vær oppmerksom på at ved å klikke på bildet under vil man laste ned ganske store mengder data, og det vil ikke fungere i alle nettlesere. Vi har kun testet med Chrome på Windows-maskin. Man kan navigere rundt i modellen ved å holde ned knappen og flytte musen. Dobbeltklikk vil flytte utsiktspunktet. Dersom man klikker på +-ikonet nede til høyre får man fullskjermvisning.