Styret i Badebakken borettslag har vedtatt at årets generalforsamling skal avholdes i fellesrommet i Maridalsveien 242 torsdag 12. mai kl. 18:00.

Dersom du har saker som du ønsker behandlet i generalforsamlingen setter vi pris på at du snarlig sender styret et forslag som inneholder en bakgrunn for forslaget samt et forslag til vedtak. Har du spørsmål eller trenger hjelp må du bare ta kontakt med oss. Forslag til saker må være sendt styret innen fredag 8. april for at de skal kunne bli behandlet i generalforsamlingen.

Dere vil få en egen innkalling til generalforsamlingen.