I disse tider med rørprosjekt og koronasmitte er det spesielt viktig at det er ryddig i fellesarealene, og særlig i gangpartiene. I flere blokker er det mye rot. Borettslaget vil få fjernet alt som ikke er i henhold til reglene, alt må være fjernet innen onsdag. Borettslaget gir ikke erstatning for tapte gjenstander.

Her er et utdrag av det som står permanent på oppslaget på tavlen i gangen, så det skal være kjent for alle:

  • I inngangspartiet er det kun tillatt med en barnevogn per familie
  • Leker, sykler og lignende skal ikke plasseres i gangen.
  • Sykkelbod skal være ryddig så sykler kan tas ut og inn. Ting som akebrett, ball og leker skal ikke oppbevares der. Sparkesykler er OK.
  • Alle gjenstander i alle fellesareal som ikke er merket med navn og/eller leilighetsnummer kan fjernes når som helst, også i sykler i sykkelboder.
  • Reklame skal ikke ligge i gangen.

Se også husordensreglene § 2.