I henhold til borettslagsloven § 7-4 varsles det herved om at ordinær generalforsamling i borettslaget vil bli avholdt 1. juni 2017.

Frist for innmelding av saker er 2. april 2017

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på generalforsamlingen. For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på generalforsamlingen
  • Forslagsstilleren bør formulere et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe generalforsamlingen med å behandle og ta stilling til saken.
  • Hvis en sak anses lite egnet for generalforsamlingen, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter generalforsamlingen.

Styret kan i enkelte tilfeller ta kontakt med forslagsstiller for ytterligere bearbeidelse før innkalling sendes ut.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til styret innen fristen. Alle saker vil bli sendt trykkeriet i et elektronisk format. Vi ser det derfor som ønskelig å få forslag tilsendt på epost til styret@badebakken.no
Egen innkalling til generalforsamlingen, med vedlegg, vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før møtet.