Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Badebakken Borettslag
Sted: Kaysalen, Sagene Samfunnshus, Kristiansandsgate 2
Tidspunkt: Mandag 22. november 2021 kl. 18:00

Alle andelseiere skal ha mottatt en innkalling i sin postkasse. Digital innkalling kan lastes ned fra lenken under:

Digital innkalling til ekstraordinær generalforsamling 2021

Vi ønsker alle velkomne.