Årsmøte og generalforsamling 2024

Den 15. mai sendte USBL ut innkalling til årets generalforsamling. Dette er bare en påminnelse.

Årets generalforsamling finner sted tirsdag, 28. mai, klokken 18:00, på i fellesrommet i Maridalsveien 242. Vi åpner for registrering fra 17:50.

Innkallingen er tilgjengelig via USBLs Bonabo-portal, som du finner på https://usbl.bbl.no/minside/

Det er fint om du fyller ut registreringsblankett (skriv ut side 24) på forhånd. Dersom du ikke kan stille bør du sørge for å gi en fullmakt til en annen andelseier du kjenner, eller til styret, med instruks om hva de skal stemme. Styret vil også ta med registreringsblanketter til generalforsamlingen om du ikke har fått fylt ut på forhånd.

Vi anbefaler sterkt alle andelseiere å lese gjennom innkallingen før møtet.

Fristen for innmelding av saker til generalforsamling var ute før innkallingen gikk i trykken. Dersom man har en sak som må legges frem for borettslagets generalforsamling, må man enten vente til våren 2025 eller det må avholdes ekstraordinær generalforsamling, noe som krever at enten styret kaller inn eller at man samler inn nok underskrifter.

Nyttige lenker:

Reserverte plasser i sykkelboder innført i 232, 234, 238 og 240

Alle sykkelboder i lavblokkene (232, 234, 238 og 240) har nå fått merking med bolignummer (H0101 etc) som viser hvilken plass man kan bruke til sin sykkel. Dette er gjort i tråd med vedtak 2 i sak 5.2 på generalforsamling i 2022.

Vi oppfordrer alle å flytte sin sykkel så snart som mulig til riktig krok. Vi gjør dette for å sikre at alle leiligheter har tilgang på én innendørs sykkelparkering.

Påminnelse om ordensregler

Styret ønsker å gjøre alle beboere oppmerksomme på våre husordensregler som dere finner her:

Husordensregler

Styret har fått henvendelser fra beboer om at det oppleves som støyende dersom vaskemaskinen blir brukt om natten. Samtidig opplever noen at det blir rotete og vanskelig med renhold dersom det oppbevares sykler, akebrett, sparkesykler m.m. i inngangspartiene eller i kjellerpartiene. Styret setter stor pris på om alle andelseiere gjør seg kjent med husordensreglene og gjør sitt beste for å hensynta reglene og sine naboer.