Rørutskifting 2019-2020


Click the English flag in the menu to see a summary in English

Denne siden inneholder den viktigste informasjonen til beboerne under og etter selve utførelsen av prosjektet.

Her er de viktigste tingene våre beboere og andelseiere må vite:

 • Beboermappe fra TryggVVS er obligatorisk lesning
 • Vær tilstede når det er påkrevet. Om ingen er hjemme ved låsbytte må namsmann, politi og låssmed involveres og det kan fort koste andelseier opptil 30 000 kroner. Det ville være urimelig å spre disse kostnadene på de andre andelseierne.
 • Alt må avtales skriftlig.
 • Tidsplanen er absolutt.
 • Prosjektet skal inn i alle leiligheter. Vær tilgjengelig og vær tilstede.
 • De som disponerer bod der prosjektet må arbeide plikter å gjøre den tilgjengelig for nødvendige arbeider.

Andre ting som er kjekt å vite om for alle sammen:

 • OBOS prosjekt er hyret for å representere borettslagets interesser
 • Trygg VVS er entreprenør og skal utføre arbeidet
 • Arbeidet vil først starte i kjellerne. For alle som har kjellerboder (alle bortsett fra M236) så gjelder det at alt som kan ta skade av støv eller en vannsprut, som elektronikk og elektriske apparater, bør sikres før arbeidene starter, da kretskort og lignende kan ta skade. Ta også vare på andre dyre gjenstander, som f.eks. klær. De som har boder som vil være i direkte tilknytning til arbeidet vil kontaktes av Trygg VVS på forhånd. Boring starter rundt månedsskiftet oktober/november 2019.
 • For de som har elektroniske dørlåser (f.eks. Yale Doorman) og kan lage midlertidige koder og dele disse med prosjektet vil det mest sannsynlig være unødvendig med låsbytte.
 • Presentasjon fra Trygg VVS og presentasjon fra OBOS prosjekt fra informasjonsmøtet 22.10.2019

For de som skal bestille nytt bad

 • Egen avtale mellom Trygg VVS og den enkelte beboer, se beboermappe.
 • Vil være uten dusj og toalett i fire uker
  • Det blir dusj- og toalettmuligheter i kjelleren i 242 for de beboerne som velger å være hjemme og skal pusse opp badet.
  • For de som har små barn og velger å være hjemme så finnes det muligheter for å bruke portabelt toalett. Ta dette opp ved førbefaring.

Tidsplan

Last ned som PDF-fil

Kontakter

Fag Firma Kontaktperson Tlf E-post
Totalentreprenør Trygg VVS AS
Brobekkveien 80
Bygg 9A, 6etg,
0582 Oslo
Anleggsleder
Michael Adomeit
Prosjektleder
Johan Heed

462 18 073

969 03 229

michael@tryggvvs.no

johan@tryggvvs.no

Byggeledelse OBOS Prosjekt
PB 6666 St. Olavs
plass, 0129 Oslo
Prosjektleder
Gard Heiberg
906 28 418 gard.heiberg@obos.no
Byggherre Badebakken borettslag
v/Boligbyggelaget USBL
Postboks 8944 Youngstorget
0028 OSLO
Styreleder
Svein Søvde
454 13 971 styret@badebakken.no
Tilvalg beboere Trygg VVS AS
Brobekkveien 80 Bygg
9A, 6etg, 0582 Oslo
Tina Marie Hansen 938 70 940 tina@sansbygg.no
Flisleverandør L-Flis og Interiør AS
Ole Deviks vei 36
0668 Oslo

Martha Marie Winge

Linda W. Evenrød

22 80 18 48

22 80 18 48

mwi@fagflis.no

lev@fagflis.no

Oppfordring fra styret

Alt fra arbeid i kjellerne til rigging, trafikk og arbeider i leiligheter vil være en belastning for våre beboere. Dette er et nødvendig onde fordi de gamle rørene definitivt har nådd slutten av sin levetid, noe som har vist seg gjennom utallige lekkasjer og økning av forsikringspremie de siste årene.

Vi får trøste oss med at vi får et moderne anlegg som skal være mye sikrere. Varmtvannet vil komme mye raskere enn før, fordi det blir sirkulasjon av varmtvann i to rør opp til alle leiligheter. Gamle blandebatterier der ventilene går i stykker vil ikke lenger sabotere varmtvannet i naboenes leiligheter fordi alle koblinger til de nye stigerørene vil ha tilbakeslagsventiler.

Spør om du lurer på noe, det er bedre å spørre først enn å angre etterpå. Kontakt vedrørende prsojektet gjøres i følgende rekkefølge:

 • Først: Trygg VVS – de er de nærmeste til å svare og har masse erfaring med slike prosjekter
 • Sekundært: OBOS Prosjekt – de er betalt for å ivareta borettslagets interesser
 • Til slutt: Styret/styreleder – husk at styrets hovedfunksjon er å passe på driften av hele borettslaget, og den fritiden som settes til side av hvert styremedlem bør brukes på alle områder, i tillegg til å sørge for at Trygg VVS og OBOS har den oppfølging de trenger for å fungere i dette prosjektet.

Det er også viktig at entreprenør kan kontakte beboere. Alle må sørge for at epost og telefonnummer er korrekt. Dette gjøres med epost til styret@badebakken.no eller ved å bruke skjemaet under beboertjenester.

Som dere husker fra informasjonsmøtet, så bør man tøyle nysgjerrigheten når dører står oppe, å kope inn i andres leilighet er uhøflig. Å gå inn uten at beboer er hjemme regnes som innbrudd.

Nyhetsartikler relatert til dette prosjektet

Historikk

 • 23. august 2016 – styremøtevedtak om forbedring av vannrør
 • 22. oktober 2019 – informasjonsmøte med beboere