Styret vil gjøre alle oppmerksom på at det er svært glatt på uteområdet, selv om det er strødd. Vi jobber med vaktmesterfirmaet slik at vi får strødd og saltet området så ofte som nødvendig slik at vi skal unngå fallskader.

Sykkel- og gangstien er derimot kommunal eiendom. Styret vil gå på fiksgatami.no og rapportere om dette på vegne av beboerne dersom det ser ut som veistykket har blitt glemt. Her er denne saken. Senere i vinter har det blitt nesten enda verre, og vi har registrert enda en sak. Vi har også ringt til servicedesken og klaget til kommunen, uten at de lovet at det kunne gjøres noe raskt.