Har du saker til årets generalforsamling må du levere dette skriftlig til styret innen 20. mars 2016. Alle saker vil bli sendt trykkeriet i et elektronisk format. Vi ser det derfor som ønskelig å få forslag tilsendt på epost:

styret@badebakken.no

Årets generalforsamling vil avholdes 1. juni 2016. Alle vil få innkallelse til Generalforsamlingen i løpet av mai 2016.