Styret ønsker med dette å innkalle til beboermøte førstkommende tirsdag 9. februar kl. 20:00 i fellesrommet, Maridalsveien 242.

Formålet med møtet er å informere beboere om saker som pågår og få innspill/synspunkter fra beboere.

Saksliste:

  1. Styret informerer om saker som pågår (20 minutter):
    1. Oppussing av oppganger
    2. Skifte av dørlåser/porttelefoner
    3. Nedgravd søppelanlegg (Metro)
    4. Beboere kommer med tilbakemeldinger/råd
  2. Styret informerer om mulig oppussing av gulvet i fellesrom og presenterer ulike alternativer (30 minutter)
  3. Annet (10 minutter)