Mange beboere har meldt fra om, og flere har sikkert irritert seg over, låsmekanismene på ytterdørene. Den elektriske låsen begynte å bråke langt mer da vi byttet porttelefonanlegg, på grunn av forskjellig spenning på nytt og gammelt anlegg. Styret har bestilt skifte av låser på seks ytterdører, og låssmeden skal bytte ut dørklinkene med en bøyle slik at man bare kan dra opp døren når den er låst opp, slik løsningen er på de fleste moderne anlegg.