Dette er en invitasjon til beboerne i Badebakken Borettslag om å få informasjon fra styret via e-post. 

Send en e-post til geirs73@gmail.com og si fra at dersom du ønsker å motta informasjon fra styret. De som tegnet seg for deltakelse på siste generalforsamling, samt nåværende og nylig avgåtte styremedlemmer skal få invitasjon uten å måtte foreta seg noe mer.

Vi har allerede etablert en tekstmeldingstjeneste på mobiltelefoner for viktige beskjeder og påminnelser.  Epostlisten skal derimot brukes til å informere når styret har noe nytt på websidene, samt informasjon som kun er ment for borettslagets medlemmer. Vi opplever at mange går glipp av oppslagene vi setter opp på styretavlene, så vi oppfordrer alle til å melde seg på denne listen, slik at man ikke går glipp av informasjon. Har du sjekket styretavlen i det siste?

E-postene vil komme fra badebakken på googlegroups.com og i tittelfeltet vil det stå [badebakken-nytt] slik at det skal være lett å sortere og se post fra distribusjonslisten.

Detaljer:

Vi bruker Googles gruppe-tjeneste for å distribuere informasjon via epost til beboere. Listen er lukket, det er kun de styret inviterer som vil få informasjon her. Vær oppmerksom på at e-post fra googlegroups.com av og til havner i søppelpost-mapper (ofte kjent som spam/junk), så sjekk disse av og til og marker evt. at posten er ønsket.

Dette er en ren distribusjonskanal, så det går ikke an å føre diskusjoner ved å svare på e-post, selv om det kan se slik ut når man melder seg på. Dersom du ønsker å delta i et forum vedrørende borettslaget, anbefaler vi å melde seg på gruppen «Badebakken Borettslag» på Facebook i tillegg.