Styret i Badebakken BRL ønsker små og store velkommen til årets vårdugnad. Det blir oppmøte lørdag 9. mai kl. 11:00. Vi regner med å avslutte ca. kl.15:00.

Container blir satt ut torsdag 7. mai, og vi oppfordrer alle til å kaste private ting på torsdagen slik at vi har tom container for dugnadsdagen.

Følgende må IKKE kastes i containeren:

Bildekk (1500 kroner i bot pr. dekk)

Maling

Spraybokser

Lysstoffrør

Annet farlig avfall