Styret har gått til anskaffelse av et SMS-system slik at vi kan kontakte beboere på en effektiv måte.

 

Vi har basert kontaktinformasjonen på den informasjonen vi får fra USBL og har prøvd å verifisere mobilnummer etter beste evne. En god del andeler har kun én eier oppført med mobilnummer. Det vil bli sendt ut meldinger vår og høst for å minne om dugnader, samt generalforsamlinger, normalt én gang i året før sommerferien.  Andre beboere enn andelseier, som familiemedlemmer og leietakere, kan også motta SMS-er. Ta kontakt med den som er ansvarlig for SMS-systemet i styret dersom du har ønske om endringer eller å legge til flere for din andel.

Hver kontakt vil være gruppert etter blokk og slike ting som f.eks. tilgang til garasje, slik at informasjonen blir mer rettet. Vi vil begrense bruken av systemet til det vi mener er viktig informasjon, så i tillegg til de tre påminnelsene, vil systemet stort sett bli brukt til å melde fra om slike ting som vedlikeholdsarbeider, vannlekkasjer i spesifikke blokker, strømbrudd og innbrudd. SMS-er vil ha avsender Badebakken for meldinger som ikke krever svar, eller fra styremedlemmet som sender informasjonen, i de tilfeller der man skal kunne svare tilbake.