Det har vært avholdt ekstraordinær generalforsamling i Badebakken Borettslag 19. november kl. 18:00.

Det var stort fremmøte, 31 fremmøtte med stemmerett og 2 fullmakter.

Generalforsamlingen vedtok med 25 stemmer mot 8 å avslutte arbeidet med IN-ordningen. Videre ble det enstemmig vedtatt å øke styrehonoraret for inneværende styreår. Jim Thorsen ble gjenvalgt som styreleder.

Styret takker alle fremmøtte for deltakelsen og valgkomiteen for sitt arbeide.