Saker til Generalforsamling i Badebakken borettslag 2012

Har du saker til årets generalforsamling må du levere dette skriftlig til styret innen 4. april 2012.

Forslag sendes på epost eller legges i styrepostkassen.

Årets generalforsamling vil avholdes 2. mai 2012. Innkallelse vil komme senere (som brev).