Styret har fått montert sikkerhetslås på garasjedøren for å hindre fremtidige innbrudd. Det er ønskelig at beboere sørger for at garasjedøren lukker etter at en kjører inn/ut av garasjen. Dersom det blir oppdaget feil på garasjedøren må styret kontaktes umiddelbart. Vi minner om at det ikke er lov til å sette porten i åpen stilling med mindre dette er påkrevd som følge av feil på porten. Styret må i så fall informeres snarest.