Har du saker til årets generalforsamling må du levere dette skriftlig til styret innen 15. mars 2013. Alle saker vil bli sendt trykkeriet i et elektronisk format. Vi ser det derfor som ønskelig å få forslag tilsendt på epost. Vi tar selvsagt også imot håndskrevne forslag som legges i styrepostkassen.

 Årets generalforsamling vil avholdes 23. mai 2013. Innkallelse vil komme senere.