Styret har sendt brev til alle andelseiere i 232, 234, 238, 240 og 242 og bedt dem feste et selvklebende merke med leilighetsnummeret til skiltet over døren i kjellerboden. Dette er for at det skal være raskt å få tak i eier av boden dersom noe skulle skje. Merker må være på plass innen 1. mai.