Hvordan får man bygget markterrasse?

Andelseiere som ønsker å bygge ut balkong (heretter kalt utbygger) sende skriftlig søknad til borettslagets generalforsamling for å få tillatelse til en slik utbygging, siden det her er snakk om å få eksklusiv bruksrett til deler av borettslagets fellesareal. Du kan lese mer om generalforsamlinger her.

Styret har formidlet til andre eiere som ønsker å bygge ut at en søknad til generalforsamlingen bør være detaljert og inneholde skisser for hvordan det vil se ut etter utbygging. Utarbeidelse av et slikt forslag er ikke noe styret kan hjelpe til med, styret vil bare sørge for å sette krav som må følges, slik at utbygginger er i tråd med generalforsamlingsvedtak, samt at styret ivaretar borettslaget interesser, blant annet når det gjelder utseende og vedlikeholdskostnader. Man må altså gjøre søknadsarbeidet selv eller leie inn arkitekt eller lignende.

Styret henviser forøvrig til sak 4.4 på generalforsamlingen i 2017 der to andelseiere i første etasje på nordsiden av Maridalsveien 242 søkte om, og fikk innvilget, bygging av markterrasse på borettslagets felles uteområde. Selv med godkjennelse fra generalforsamlingen er det styret som godkjenner igangsettelse, så utbygger må huske å ta kontakt med styret før arbeidet tar til.

Her er krav styret har satt til andre som bygger markterrasser:

  • Terrasser skal bygges med like materialer og se like ut som de øvrige terrassene i første etasje i borettslaget, dvs. de skal bygges opp fra bakken (for å unngå råte) og det skal være pukk under for drenering og hindring av ugress.
  • Det er brukt impregnert treverk i de andre terrassene, så dette må benyttes også her.
  • Utgangsdør bør ligne på de som ellers er brukt (hvit med vindu).
  • Det skal ferdigstilles en overgang fra terrassen til fellesområde som markerer et tydelig skille og som ser naturlig og pent ut- eksempelvis kantstein slik som for terrassene som ellers befinner seg inne på borettslagets område, og på nordsiden av Maridalsveien 242 .
  • Det må benyttes firmaer med ansvarsrett som garanterer for arbeidet. Det må blant annet sørges for at det ikke oppstår skader på fasaden i forbindelse med montering av dør ut til terrassen.
  • Kostnader for godkjennelse, administrasjonskostnader fra forretningsfører, etc. vil bli sendt utbygger.
  • Det ilegges et vedlikeholdsgebyr som skal dekke borettslagets fremtidige vedlikeholdsutgifter på balkongen. Dette er p.t. 100 kroner måneden for alle eksisterende balkonger og terrasser som er bygget ut etter at borettslaget var nytt.

Styret vil ikke akseptere overtakelse / ferdigstillelse før all dokumentasjon er levert inn og er i orden, og alle arbeider er ferdigstilt og opprydding er utført.

Oslo kommune har også noen krav, som kan leses her:
https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/skal-du-bygge-rive-eller-endre/ma-du-sende-byggesoknad/terrasse-platting-veranda-eller-balkong/

Utbygger har selv ansvaret for at kravene fra Oslo kommune også blir fulgt, f.eks. ved å la arkitekt eller entreprenør sjekke dette.

Innenfor lover og retningslinjer gitt av myndighetene, står generalforsamlingen fritt til å godkjenne prosjekter, men fordi ulike leiligheter har ulike forutsetninger for å få markterrasse kan man ikke være sikker på å få positivt svar hver gang. Borettslaget har ganske begrenset med uteareal som det er.