Det elektriske anlegget

Tavlerom og strømmålere

Hver blokk har tekniske rom, blant annet et for strømtavler og annet elektrisk utstyr. Alle leiligheter skal ha en såkalt OLU-nøkkel (Oslo Lysverker Undernøkkel). Det er lov å slipe kopier av disse nøklene dersom du ikke har en, så den billigste løsningen er kanskje å låne en av naboen eller styret. I tillegg er det mulig å kjøpe OLU direkte fra låsesmeder i Oslo-området, de koster rundt 100 kroner. Du trenger denne nøkkelen fordi strøm-måleren din er i dette rommet. Strømmålerne er merket med andelsnummer/leilighetsnummer og strømmålernummer.

Gå til hafslundnett.no for å se strømforbruket ditt.

Alle målere i borettslaget har nå automatisk måling, så det skal ikke lenger være noe behov for beboerne for å gå inn i tavlerommene, normalt.

ADVARSEL – LIVSFARE

  1. Sørg alltid for at døren til rommet med strømmålerne er låst når du går fra rommet.
  2. Barn bør ikke være med inn.
  3. Om man setter fingrene et sted de ikke bør være, f.eks. på baksiden av målerne, kan man få kraftig støt, i verste fall gjennom kroppen og hjertet, med påfølgende mulighet for hjertestans og død.
  4. Hovedinntaket har enda kraftigere strømføring, og er tilgjengelig nede ved gulvet.

Hovedinntak

Hver blokk har 3 kraftige ledere som kommer inn ved gulvet i tavlerommet. Hver av kursene har en sikring på [X] ampere. Disse kan av og til gå, enten på grunn av overforbruk totalt sett i blokkene, noe som er mer sannsynlig nå som stadig flere har installert induksjonskomfyr, som kan trekke opptil 25 ampere. Disse sikringene er ikke så lett å få tak i, kontakt styreleder dersom du mistenker at strømmen har gått i hele blokka, og det fortsatt lyser i de andre eller ikke er meldt feil på nettet på hafslund.no.

Hovedsikringer for hver leilighet

Hver leilighet har tre faser med hver sin sikring. Dette er «gode gammeldagse» skrusikringer. Styrken er litt uvanlig, men man kan få bestilt sikringer på nett, eller kjøpe hos elektriker.

Strømforsyning og brudd

Av og til går strømmen. Vi anbefaler alle beboere å melde seg på varslingstjenesten til Hafslund Nett på https://www.hafslundnett.no/ . Vi er alle kunder der, pga. leverandørmonopolet, og alle kan få bruker slik at de kan legge inn mobilnummer på Mine Sider og abonnere på varsel.

Sjekkliste ved strømbrudd:

  1. Dersom det bare er mørkt i ett rom, er det nok en sikring i ditt eget sikringsskap
  2. Dersom hele leiligheten er mørk, men gangen og andre leiligheter har strøm, kan det være hovedsikringen for leiligheten din. Vi anbefaler at alle har 32 ampere sikringer av skrutypen i leiligheten sin, det kan være lenge å vente på strøm fra lørdag ettermiddag til mandag morgen.
  3. Sjekk http://www.hafslundnett.no/ for å se om det er meldt brudd
  4. Dersom hele blokka er mørk, men alle de andre blokkene har lys, kan det være hovedinntakssikringene i tavlerommet. Ta kontakt med styreleder.
  5. Dersom flere blokker er mørke, og det ikke er meldt strømbrudd, kontakt Hafslund Nett. Det hender det er enkelte frekke entreprenører og graveselskaper som ikke melder inn brudd på forhånd, men regner med at det går greit.

Dersom det har vært strømbrudd som lammer hele blokken, kan det hende at ventilasjonssystemet ikke starter opp av seg selv. Ta kontakt med styret om dette ikke skjer. Du kan sjekke dette ved å åpne spjeldet på ventilatorhetten på kjøkkenet og høre om det suser, eller holde hånden over avtrekket på badet.

I leilighetene

Jording

Da leilighetene ble bygget på slutten av 80-tallet var det ennå ikke kommet krav om at alle kurser skulle ha jording. Dersom man får utført elektriske arbeider i leiligheten sin, anbefales det at man oppgraderer kursene det jobbes på, ved å føre en jordingskabel ut til hver enkelt punkt, og oppgraderer til sikring med jordfeilbryter. Vær oppmerksom på at dersom du slår ut vegg mellom kjøkken og stue, må hele stuen oppgraderes til å være jordet.

Jordfeil

En enkel forklaring på jordfeil er at noe som er koplet på det elektriske nettet kortslutter mot jord, og setter spenning på jordkabelen. I prinsippet kan en strømførende jordkabel hos naboen gi deg støt i din leilighet. Moderne automatbrytere kommer med jordfeilbrytere som skal sikre at dersom det oppstår jordfeil på kursen de står på, så slår de ut, og også om det skulle komme strøm på jord inn i kursen.

Overspenningsvern

Det er ikke montert overspenningsvern (grovvern) ved hovedinntak. Det er opptil den enkelte beboer om de vil montere dette i tavlerom og/eller i sitt eget sikringsskap. Overspenningsvern kan beskytte mot elektromagnetiske pulser etter lynnedslag, men dette er ikke noe stort problem her i vår bydel hvor alle elektriske kabler er godt nedgravd.

Krav til beboere

Dersom strømmen skulle gå en stund, er det alltid lurt å oppbevare fryseelementer øverst i en fryseboks eller i et fryseskap, slik at kulden holder seg lenge og maten ikke blir bedervet. Alle bør ha en eller flere lommelykter med batterier som ikke er tomme.

Det går strøm i rør i betongvegger og tak/gulv. Dersom man borer for langt inn kan man kortslutte kretser. Ut fra hvor de enkelte punkt er i strømnettet, bør man prøve å styre unna områder der det kan tenkes å gå ledninger. Det finnes verktøy for å påvise strøm i vegg, men disse fungerer måtelig på betongvegger.

Strøm i kjellerboder

Det er ikke tillatt å ha fast strømanlegg i boder i felles kjellere, se punkt 14 i husordensreglene. Dette gjelder altså ikke bodene på utsiden av leilighetene i M236.

Det er montert to stikk i hver kjeller med tidsbryter, slik at man kan benytte verktøy og ha ekstra belysning på en verktøybenk og lignende. Det er ikke tillat å forlate kjelleren med elektriske apparater koblet til.