Borettslaget opprettes

Egil Berg, direktør (han kalte seg forretningsfører) i USBL, i 1982, fem år før borettslaget ble opprettet.

Selv om vi gjerne tenker på innflyttingen i 1988 som borettslagets fødselsår, så var det i 1987 den offisielle unnfangelsen skjedde, da det var konstituerende generalforsamling i borettslaget, den 19. februar. Direktør Egil Berg var tilstede fra USBL, på vegne av stifterne av borettslaget. 22. juli ble borettslaget registrert ved Oslo Handelsregister.

Vårt borettslag blir omtalt som «Saneringsområde Bjølsen Nord», og ligger i dag på gnr. 222 bnr. 142. Her er litt informasjon fra prosjektmeldingen fra Aslak Prosjekt A/S fra 1989:

Fra utlysningen får vi vite at det skulle bygges 84 leiligheter, hvorav 28 stk 4-roms, 26 stk 3-roms og 30 stk 2-roms. Søknadsfristen var 30. april 1987, tildelingen ville foregå i juni 1987. Innflyttingen skulle begynne høsten 1988. Videre stod det:

I perioden 1981-85 hadde Ungdommens Selvbyggerlag gjennomføringsansvaret for en større byfornyelse i bydelen Bjølsen. Det dreide seg den gangen om boligområdet fra Adv. Dæhlis plass til Kongsberggt. Oppgaven omfattet både rehabilitering og nybygging, og resulterte i borettslagene Opsahlgården, Turtergården, Grønnegården, Olsengården og Japan, med til sammen ca. 150 leiligheter. USBL mottok Bolig- og Byplanprisen for denne bydelsfornyelsen – en pris vi er stolte av.

Badebakken borettslag, som vi utlyser her, skal i sin helhet bestå av nybygg og blir liggende lenger nord i bydelen, ovenfor «Sporveisgarasjen» (Det vi kaller Bjølsenhallen i dag, vår anm.) på en tomt avgrenset av gatene Moldegata / Bergensgata / Maridalsveien. En nabogård til borettslaget, Maridalsveien 240 (dagens Bergensgata 47, forf. anm) skal rehabiliteres og overføres til Ungbo. Denne eiendommen og borettslaget skal ha uteareal, vaskeri og møtelokaler felles.

Prosjektet er kommet i stand etter en utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og USBL. Kommunen har derfor betinget seg retten til å fordele 31 av leilighetene.

Fra prosjektmeldingen 1989:

Utbyggingen av Badebakken Borettslag har skjedd i henhold til en fornyelsesavtale med Oslo kommune, oversendt BBL Ungdommens Selvbyggerlag 20.2.85. Avtalen forutsatte at de kommunale eiendommer: Maridalsveien 232b, 234, 238 og 242 skulle inngå i nybyggings-prosjektet. Maridalsveien 240 skulle utbedres (dette er dagens Bergensgata 47 – Ungbo, vår anm.) og Maridalsveien 236 som var i privat eie skulle også inngå i nybyggingsprosjektet. Eiendomsbetegnelsen var gnr. 222, bnr. 142 i Oslo. Arealet var ca. 5360 kvm, og nybyggingsprosjektet skulle bli til Badebakken Borettslag.

Da Oslo Kommune på det tidspunkt avtalen om kjøp av tomt skulle sluttes, hadde en svak økonomi, ble det besluttet at de skulle søke å selge tomten for en langt høyere pris enn den som ble lagt til grunn da utbyggingen av området startet. Pr. skrivende stund er det ennå ikke kommet i stand en kjøpekontrakt mellom borettslaget og Oslo Kommune.

Når man ser på gamle kart over eiendommene der borettslaget ligger i dag, så ser man at tomtene 232, 234, 236, 240 og 242a lå vinkelrett på Maridalsveien, som den gang var åpen for alminnelig ferdsel.

Fram til 80-tallet var tomten til dagens borettslag full av trehus. Det er kun Bergensgata 45, sør for 236, igjen av denne trehusbebyggelsen. Ungbo-blokka i Bergensgata 47 hadde tidligere adressen Maridalsveien 240, og den ble oppført før 1900. Den eldste blokkbebyggelsen i vårt aller nærmeste område er ellers Maridalsveien Borettslag i «dumpa» sør for oss, som ble ferdigstilt i 1940, og straks tatt i bruk av tyske invasjonsstyrker som innkvartering.

Bebyggelsesplan

Fra prosjektmeldingen

Både leilighetstyper og bebyggelsesplan for Badebakken Borettslag ble utformet av en styringsgruppe bestående av representanter for USBLs administrasjon i samarbeid med representanter for konsulentfrimaet Asplan Prosjekt A/S og arkitektfirmaet Borgen, Bing Lorentzen og Krishna A/S.

I alt inneholder bebyggelsen 84 leiligheter, fordelt på 32 stk. 2-roms, 24 stk. 3-roms og 28 stk. 4-roms.

Anmerkning: Reguleringen av tomten er til 4 etasjes høyde, og det er interessant å se at høyden på våre bygg er omtalt som 3,5 og 4,5 etasjer høyde, siden det vi vanligvis kaller 4. og 5. etasje regnes som loftsetasjer på arkitekttegningene. Maridalsveien 242 er faktisk 3.5 + 4 etasjer, for leilighetene som vender nordover er begge full høyde, mens de som vender mot bakgården har skråtak. SSB tok ikke særlig hensyn til dette da de delte ut bolignummer, så alle som bor i øverste etasje i dag har H (hovedetasje) foran bolignummeret sitt og ikke L (loft).

Byggingen

Aktørene var som følger:

  • Utbygger: Badebakken Borettslag v/ BBL Ungdommens Selvbyggerlag (USBL)
  • Arkitekt: Arkitektene Borgen, Bing Lorentzen og Krishna A/S (nå to selskap, Arkitekt Krishna AS og Arkitektkontoret Borgen og Bing Lorentzen)
  • Rådgivende ingeniør og landskapsarkitekter: Asplan Prosjekt a.s.
  • Hovedentreprenør: Kr. Stensrud & Søn
  • Sanitærinstallasjon: Trond Foss A/S
  • Ventilasjon: Luftteknikk A/S
  • Elektroinstallasjoner: A/S Elektrisk
  • Anleggsgartner: Jarle Hopland
  • Forretningsfører: USBL

 

Les mer