Ventilasjon i leiligheter

Avtrekkshette på kjøkken

Det er ikke tillatt å ha motorisert avtrekkshette på kjøkkenet, med mindre den fører luften tilbake i rommet og ikke inn i ventilasjonsrøret. De som monterer motorisert avtrekkshette vil ødelegge undertrykket i ventilasjonssystemet og i verste fall blåse stekeosen sin inn til naboene. Ta kontakt med styret dersom du lurer på detaljer omkring dette. Flexit leverer flere typer avtrekkshetter beregnet for fellesanlegg med konstant avtrekk, og det er enkelt å bestille gjennom de store byggevarekjedene. RørosHetta skal også ha modeller for felles avtrekk. Vær oppmerksom på at det av og til er full gjennomgang av ventilasjonsanlegget, og da vil alle ureglementerte anlegg bli pålagt å gjøre utbedringer, som må godkjennes, til beboers egen kost.

Flexit Vision E/F

Inneklima

Over alle vinduer er det luftespalter som sørger for at det kommer luft inn i leilighetene. Disse luftespaltene må stå åpne hele døgnet for å sikre god og riktig utskifting av luft. Dersom luftespalter stenges vil leiligheten kunne få et for høyt innhold av giftige gasser, soppsporer og kjemikalier fra vaskemidler, vegger, gulv og tekstiler. En fuktig leilighet vil også kunne gi opphav til sopp. Selv om du opplever at det blir litt kaldere, eller at du må bruke litt mer penger på oppvarming, ber vi alle beboere om å sørge for at lufteventiler står åpne hele året. Videre anbefaler vi at det luftes godt 1-2 ganger i døgnet ved å åpne vinduer.

Dersom spaltene lukkes vil det dannes undertrykk i leiligheten og kald luft vil komme inn andre veier, slik som gjennom stikkontakter og bak listverk. Det blir også vanskelig å åpne utgangsdøren.

Det er viktig at det er åpning under hver eneste dør inne i leiligheten slik at luften trekker gjennom ytre rom og inn i indre rom med avtrekk, slik som på baderom. Det finnes også dører med luftespalter, eller man kan sette inn ventiler i lettveggene. Informasjon om inneklima ligger nå ute på badebakken.no, under beboerinformasjon, med illustrasjoner.

Eksempel på dårlig ventilasjon

Eksempel på dårlig ventilasjon

Gulvkaldt?

Med mindre man har installert gulvvarme, så bør det være montert panelovn eller varmelist under alle vindusflater. De fleste er vel kjent med at varm luft er lettere enn kald luft. I et rom vil derfor kalde flater (yttervegger generelt og vinduer spesielt) føre til en sirkulasjon av kald luft ned mot gulvet. Dette fenomenet kalles kaldras. Man bør for all del unngå å sette en ovn midt på stuegulvet uten andre varmekilder i rommet. Da vil det skapes varm oppvind midt i rommet som vil gå ut mot vinduene og forsterke den kalde trekken mot gulvet. Har man derimot plassert varme-kildene under vinduene vil den varme luften stige opp og hindre den kalde luften å synke ned på gulvet, slik som på figuren viser.

Eksempel på god ventilasjon og oppvarmingsløsning

Eksempel på god ventilasjon