Trygg og Sikker AS vil skifte ut begge røykvarslere montert av borettslaget i 2010. Arbeidet vil bli utført tirsdag 3. november og onsdag 4. november:

Tirsdag 3. november. Tid: 08.00 – 13.00, Maridalsveien 232, 234 ,236

Onsdag 4. november. Tid: 08.00 – 13.00, Maridalsveien 238, 240, 242

Beboere må være hjemme i dette tidsrommet eller gi nøkler til nabo eller styret. Eget skriv med mer informasjon kommer i postkassen.