Oppdatert informasjon: Glassmester lover nå at beboere blir kontaktet etter påske for utskifting av glass. Berørte beboere blir kontaktet direkte.

 


 

Styret jobber med å få på plass utbytte av punkterte takvinduer. Dette har vært en krevende prosess da firmaet har kapasitetsproblemer (ikke klarer å prioritere oss). Glasset ligger hos glassmester. Det er usikkert om vi klarer å få det til denne vinteren, men om været tillater det så har vi fått beskjed om at de jobber med saken.