Borettslag

Dette er sidene til Badebakken borettslag.
Våre hjemmesider er under oppgradering og mye av vår informasjon vil ikke være tilgjengelig før ny nettside er oppe.
Oslo, 11.11.2017