Her er litt info fra det siste infoskrivet som ble delt ut i postkassene i dag. Vi sees på dugnaden på lørdag!

Husleiejusteringer 2018 og 2019

Nå som nedbetaling av de store huslånene er ferdig så kreves det justering av husleien, av det som spesifiseres som kapitalkostnader på fakturaene. De siste avdragene på tre av de store lånene betales nå i høst, og det siste lånet blir innløst i april 2019. 2018 er et overgangsår, og det ble gjort en ganske kraftig justering 1. juli i år. Den resterende justeringen vil bli gjort i januar 2019.

Gitt at total husleie i 2017 var ca. 7 millioner og 3 millioner av dem var nedbetaling av lån, så vil husleie i 2019 være ca. 4 millioner + avdrag på lån for stigerørsprosjekt + prisvekst. For en snittleilighet på 86kvm med en halv garasjeplass vil det bety at man har gått fra ca. 7000 kroner per måned i 2017 til noe som ville blitt ca. 4000 kroner per måned, hadde det ikke vært for VVS-prosjektet.

Om vi tar opp lån på 8 millioner for VVS-prosjektet, så vil det med dagens renter utgjøre en økning på ca. 400 kroner per snittleilighet per måned gitt at man velger annuitetslån og 30 års nedbetaling. Vi kan da gjette på at snittleiligheten vil ha omkring 4400 kroner i felleskostnader en gang ut i 2019.

Dette er med alle mulige forbehold om hva styret vil vedta i fremtiden og ingen garanti. Det er også avhengig av sluttprisen på VVS-prosjektet, og når prosjektet blir ferdig, renten på dette lånet og hva slags nedbetalingsmodell som brukes. Det er vanskelig å spå, særlig om fremtiden. Etter planen i Bevar Vedlikehold så vil det komme flere store kostnader i forbindelse med utskifting av glass midt på 2020-tallet. Da vil finanskostnadene stige igjen, dessverre.

Styret vil se nærmere på nivået på budsjettet for drift og vedlikehold i tiden fremover, samt finne ut hvor mye som bør stå på bok i reserve.

Resten av infoskrivet

Dette og annen info kan leses mer om i det siste infoskrivet som er lagt i postkassene og som også kan leses her og i Dokumentarkivet