Har du saker til årets generalforsamling må du levere dette skriftlig til styret innen 23. april 2014. Alle saker vil bli sendt trykkeriet i et elektronisk format. Vi ser det derfor som ønskelig å få forslag tilsendt på epost.

Årets generalforsamling vil avholdes 5. juni 2014. Innkallelse vil komme i posten på et senere tidspunkt.