Kontaktinformasjon til styret:

Dette er nettsidene til Badebakken borettslag i Maridalsveien 232-242, ikke Badebakken sameie.

Styret ser helst at beboere kontakter oss på epost eller med et brev i styrepostkassen. Dersom du trenger et raskt svar kan du eventuelt ta kontakt med styreleder på telefon. Alle henvendelser som krever et styrevedtak må sendes skriftlig.

Funksjon

Navn

Adresse

Telefon

Leder

Jim Thorsen

Maridalsvn. 236

45 47 35 47

Sekretær

Geir Sørensen

Maridalsvn. 240

93 24 82 87

Økonomi

Tore Hellebust

Maridalsvn. 242

48 26 73 49

HMS

Bjørg Halvorsen

Maridalsvn. 236

95 00 28 20

Styremedlem

Ragnhild Finnerud

Maridalsvn. 236

41 41 12 23

Forretningsfører og vaktmester

Forretningsfører

Elisabeth Svennevik

USBL

22 98 38 00

92 66 08 25

Vaktmester Andersen (Henrik)

ring styrets leder

Leie av fellesrom, Maridalsveien 242

Telefon

Ragnhild Finnerud

Maridalsveien 236

41 41 12 23

Salg av garasjeåpnere/nøkler

Telefon

Ragnhild Finnerud

Maridalsveien 236

41 41 12 23

Nytt navn på ringeklokke

Telefon

Geir Sørensen

Maridalsveien 240

93 24 82 87