Velkommen til Badebakken borettslag sine hjemmesider. Her vil du snart kunne finne opplysninger om styret, vedtekter m.m. Har du spørsmål til styret må du bare ta kontakt med oss. Vi ser helst at du tar kontakt på epost.

Mvh Styret i Badebakken BRL